" Xuân này con không về " | Trịnh Lâm Ngân | Hướng dẫn Guitar đệm hát | JERLYBEE GUITAR” Xuân này con không về ” | Trịnh Lâm Ngân | Hướng dẫn Guitar đệm hát | JERLYBEE GUITAR

Hợp Âm Xuân này con không về – phiên bản Ballad

1. Con biết bây giờ mẹ chờ tin [Cadd9] con
Khi thấy mai [G/B] đào nở vàng bên [Am7] nương
[Am7] Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ [Em] về
Nay én bay đầy trước [Am7] ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn [Dm7] xa [G7]

2. Con nhớ xuân nào thuở trời yên [Cadd9] vui
Nghe pháo giao [G/B] thừa rộn ràng nơi [Am7] nơi
[Am7] Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp [Em] hồng
Trông bánh chưng ngồi chờ [Am7] sáng
Đỏ hây [G7] hây những đôi má [Cadd9] đào.

ĐK: Nếu con không về chắc mẹ buồn [F] lắm
Mái tranh nghèo không người sửa [Em] sang
Khu vườn [Am7] thiếu hoa đào mừng [Dm7] xuân [G7]
Đàn trẻ thơ [Dm7] ngây chờ mong anh [Em] trai
Sẽ đem về cho tà áo [G7] mới
Ba ngày [Dm7] xuân đi khoe xóm [G7] làng .

3. Con biết bây giờ mẹ chờ em [Cadd9] trông
Nhưng nếu con [G/B] về bạn bè thương [Am7] mong
[Am7] Bao lứa trai cùng chào xuân chiến [Em] trường
Không lẽ riêng mình êm [Am7] ấm
Mẹ ơi [G7] con xuân này vắng [Cadd9] nhà.

Mẹ thương [G7] con xin đợi ngày [Cadd9] mai..

Phiên bản Tango Habanera

1. Con biết bây giờ mẹ chờ tin [C] con
[G] Khi thấy mai đào nở vàng bên [Am] nương
[Am] Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ [Em] về
Nay én bay đầy trước [Am] ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn [Dm] xa [G7]

2. Con nhớ xuân nào thuở trời yên [C] vui
[G] Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi [Am] nơi
[Am] Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp [Em] hồng
Trông bánh chưng ngồi chờ [Am] sáng
Đỏ hây [G7] hây những đôi má [C] đào

ĐK: Nếu con không về chắc mẹ buồn [F] lắm
Mái tranh nghèo không người sửa [Em] sang
Khu vườn [Am] thiếu hoa đào mừng [Dm] xuân [G7]
Đàn trẻ thơ [Dm] ngây chờ mong anh [Em] trai
Sẽ đem về cho tà áo [G7] mới
Ba ngày [Dm] xuân đi khoe xóm [G7] làng

3. Con biết bây giờ mẹ chờ em [C] trông
[G] Nhưng nếu con về bạn bè thương [Am] mong
[Am] Bao lứa trai cùng chào xuân chiến [Em] trường
Không lẽ riêng mình êm [Am] ấm
Mẹ ơi [G7] con xuân này vắng [C] nhà

Mẹ thương [G7] con xin đợi ngày [C] mai..

#Jerlybee
#Tuhocguitar
Hoc guitar online
Guitar
Huong dan Guitar
Day choi Ghita
Jerlybee Studio
Jerlybee Guitar
#Xuannayconkhong ve
Huong dan xuan nay con khong ve
Tango habanera
Xuân này con không về

Nguồn: https://zaia.vn

Xem thêm bài viết khác: https://zaia.vn/tri-thuc/