WEBAZ 2.1 – Tạo form login đăng nhập trong DjangoAnh Trần Phantom giới thiệu cách hoạt động của Cookie trong trình duyệt. Khám phá app django authentication và thiết lập để tạo login form. Ngoài ra bạn sẽ được học về cách override một Login Form có sẵn của Django và vận hành trong thực tế.

Bài 2.1 – Tạo form login đăng nhập trong Django

CÁC LIÊN KẾT LIÊN QUAN TRONG BÀI

—–
✓ Tên khóa học: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI
✓ Mã số khóa học: WEBAZ
✓ Ngày bắt đầu: 01/08/2019
✓ Người hướng dẫn: Anh Trần Phantom (anhtran.net)
✓ Lịch ra video dự kiến: 1 tuần 1 video
✓ Facebook chính thức:
✓ Group Facebook:
—–
CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
✓ Web framework: Django –
✓ Ngôn ngữ lập trình: Python 3 –
✓ Các thư viện Javascript chính:
– ReactJS:
– jQuery:
✓ Ngôn ngữ và framework CSS:
– Bootstrap 4:
– Sass Language:
✓ Build Tools:
– Babel:
– GulpJS:

Nguồn: https://zaia.vn

Xem thêm bài viết khác: https://zaia.vn/mobile/