vote là gì

/voʊt/

Thông dụng

Danh từ

Sự bỏ thăm, sự bầu cử; lá phiếu
to go đồ sộ the vote
đi quăng quật phiếu
a vote of confidence
sự bỏ thăm tín nhiệm
to count the votes
kiểm phiếu
( the vote) số phiếu (của một đảng nhập một cuộc bầu cử)
( the vote) quyền bầu cử, quyền công dân, quyền bỏ thăm (nhất là trong số cuộc bầu cử (chính trị))
UK nationals get the vote at 18
các ngoại kiều Anh đem quyền chuồn bầu cử ở tuổi hạc 18
Biểu quyết; quyết nghị (qua quăng quật phiếu)
to carry out a vote of the Congress
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) triển khai một quyết nghị của quốc hội
Ngân sách (do quốc hội quyết định)
the army vote
ngân sách mang lại quân đội

Nội động từ

Bỏ phiếu, bầu cử

Ngoại động từ

Bầu, bỏ thăm, biểu quyết
to vote an appropriation
bỏ phiếu trải qua một khoản chi
Bầu, lựa chọn (ai) vào trong 1 phục vụ bởi vì một phần nhiều phiếu
I was voted chairman
tôi và đã được bầu thực hiện công ty tịch
Biểu quyết trợ cung cấp (cấp mang lại một số trong những chi phí.. bằng phương pháp quăng quật phiếu)
the hospital was voted 100.000pound for research
bệnh viện và đã được bỏ thăm nghiền trở nên trợ cung cấp 100. 000 pao mang lại nghiên cứu
(thông tục) đồng thanh tuyên tía (tuyên tía đồ vật gi là đảm bảo chất lượng, xấu xí.. bởi sự văn bản chung)
the show was voted a success
buổi trình diễn được đồng thanh tuyên tía là trở nên công
(thông tục) khêu ý, đề nghị
I vote we stay here
tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta ở lại đây

Cấu trúc từ

put something đồ sộ the vote
đưa rời khỏi biểu quyết (một yếu tố..)
a vote of thanks
sự khích lệ (nhất là bằng phương pháp vỗ tay hoan hô)
to vote something through
thông qua loa, nghiền trở nên (một dự án công trình..)

Hình Thái Từ

  • Ved : Voted
  • Ving: Voting

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

bầu

Kinh tế

bầu phiếu
proxy vote
sự bầu phiếu bởi vì ủy quyền
right đồ sộ vote
quyền bầu phiếu
bỏ thăm
cuộc tuyển chọn cử
cuộc tuyển chọn cử, quăng quật thăm hỏi, bầu phiếu
phiếu bầu
quyền tuyển chọn cử
entitled đồ sộ vote
được quyền tuyển chọn cử
quyền tuyển chọn cử, biểu quyết
quyền bầu phiếu
quyền biểu quyết
equal vote
quyền biểu quyết bình đẳng
quyền đầu phiếu
multiple-vote share
cổ phiếu (có quyền) đầu phiếu phức số
thăm
việc biểu quyết

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aye * , ballot , choice , franchise , majority , ni * , plebiscite , poll , referendum , secret ballot , show of hands , suffrage , tally , ticket , will , wish , yea * , yes or no , say , voting
verb
ballot , cast ballot , cast vote , choose , confer , declare , determine , effect , elect , enact , enfranchise , establish , go đồ sộ the polls , grant , judge , opt , pronounce , propose , put in office , recommend , return , second , suggest , (colloq.) declare , choice , decide , election , franchise , majority , plebiscite , poll , referendum , say , solicit , suffrage , ticket , voice , wish

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: vote là gì

Xem thêm: Những cách nhận biết giày Sneaker Nike thật giả

NHÀ TÀI TRỢ