Virus corona – Việt Nam : Biện pháp toàn dân khai báo sức khỏe có khả thi và hiệu quả?Ngày 08/03/2020 phó thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam đề nghị bộ Thông Tin và Truyền Thông, bộ Y tế, các nhà mạng, các đơn vị công nghệ thông tin nhanh chóng hoàn tất các công cụ để thực hiện chính sách khai báo sức khỏe toàn dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trương xử lý nghiêm trường hợp giấu bệnh.

Nguồn:https://zaia.vn/