VietinBank Tây Đô – Hội Diễn Nghệ Thuật Quần Chúng VietinBank Lần Thứ 6 – Năm 2018Hội Diễn Nghệ Thuật Quần Chúng Lần Thứ 6 – Công Đoàn Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Khu vực 6 – năm 2018

VietinBank Tây Đô đạt giải Nhì toàn đoàn với 04 tiết mục:
1. Đơn ca: Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch (Giải A)
2. Múa: Khát Vọng (Giải A)
3. Tam ca: Giai Điện Tổ Quốc ( Giải B)
4. Tốp ca múa: Cần Thơ Yêu Thương (Giải A)

Nguồn:https://zaia.vn/