VietinBank – 10 dấu ấn năm 2017Năm 2017, hoạt động kinh doanh của VietinBank tăng trưởng cả về lượng và chất, hoàn thành xuất sắc những mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Theo đó, quy mô hoạt động kinh doanh của VietinBank tăng trưởng mạnh ngay từ đầu năm, tính đến 31/12/2017, tổng tài sản của VietinBank đạt hơn 1.095 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với cuối năm 2016, hoàn thành 101% kế hoạch, tiếp tục là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tài sản dẫn đầu thị trường. Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động, chất lượng tài sản và chất lượng đầu tư của VietinBank đều có những bước phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững…
Xem chi tiết tại:
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank
Website: www.vietinbank.vn

Nguồn: https://zaia.vn

Xem thêm bài viết khác: https://zaia.vn/tai-chinh-chung-khoan/