VBA – Giải pháp tối ưu công việc trên ExcelVBA (Visual Basic for Application) là ngôn ngữ lập trình Visual Basic được tích hợp trực tiếp lên bộ Microsoft Office, giúp tự động hóa và tăng tốc xử lý, tùy biến giao diện làm việc cho bộ phần mềm Office.
Khám phá ngay tại:

Các công ty lớn hiện nay đều sử dụng VBA vào công việc của họ. Bởi, dữ liệu và yêu cầu công việc ngày càng phình to ra sẽ gây áp lực lên phần mềm Excel. Và VBA xuất hiện để giải quyết những hạn chế về hiệu suất và giao diện trên phần mềm này.

Nguồn:https://zaia.vn/