value là gì

/'vælju:/

Thông dụng

Danh từ

Giá trị (bằng chi phí hoặc những sản phẩm hoá không giống nhưng mà hoàn toàn có thể trao thay đổi được)
of a great value
có độ quý hiếm rộng lớn, quý
of no value
không có mức giá trị
to mix a low value on something
coi rẻ mạt vật gì
to mix too much value on
đánh giá bán vượt lên trên cao về
Giá cả (giá trị của đồ vật gi đối với giá bán chi phí vẫn trả cho tới nó)
to lose value
mất giá bán, tách giá
fall in value
sự sụt giá
commercial value
giá thị trường
market value
thời giá bán, giá bán thị trường
exchange value
giá trị trao đổi
to get good value for one's money
mua được loại xứng với đồng xu tiền bản thân vứt ra
Giá trị (tính hóa học tiện ích hoặc trân quý hoặc quan lại trọng)
the value of regular exercise
sự hữu ích của việc tập luyện thể dục thể thao đều đặn
(toán học) trị số (số, con số được thể hiện tại nhập một chữ cái)
to find the value of x
tìm trị số của x
(âm nhạc) nhịp (toàn cỗ khoảng tầm thời hạn ghi bên trên nốt nhạc)
give the semibreve its full value
hãy kéo nốt tròn trặn cho vừa khéo nhịp
(vật lý) năng suất
calorific value
năng suất toả nhiệt
(ngôn ngữ học) chân thành và ý nghĩa, tác dụng
to use a word with all its poetic value
dùng một kể từ với toàn bộ chân thành và ý nghĩa đua pháp của nó
(nghệ thuật) sự phối màu sắc sắc
tone values in a painting
sự phối sắc sáng sủa tối nhập một bức tranh
(sinh vật học) bậc phân loại
( số nhiều) nguyên tắc, nguyên vẹn tắc; tiêu xài chuẩn chỉnh (ứng xử đạo đức nghề nghiệp, nghề nghiệp nghiệp)
scientific values
các nguyên tắc khoa học
moral values
tiêu chuẩn chỉnh đạo đức

Ngoại động từ

Ước tính, quyết định giá
to value goods
định giá bán sản phẩm hoá
Đánh giá
Trọng, chuộng, quý, coi trọng
to value one's reputation
coi trọng Quý giá của mình
Hãnh diện, vênh vang
to value oneself on one's knowledge
hãnh diện về kỹ năng của mình

Hình thái kể từ

  • Ved : valued
  • Ving: valuing

Chuyên ngành

Xây dựng

giá trị, trị số, chỉ số, thang, ngân sách, giá bán chi phí, review, quyết định giá

Cơ - Điện tử

Giá trị, trị số, chỉ số, thang, (v) review, quyết định giá

Toán & tin

giá trị
value of a game
(lý thuyết trò đùa ) Giá trị của trò chơi
value of an insurance policy
giá trị của chính sách bảo hiểm
value of series
giá trị của chuỗi
value of variables
giá trị của biến đổi số
absolute value
giá trị tuyệt đối
accumulated value of an annuity
giá trị của tích luỹ một năn
algebraic value
giá trị đại số
approximate value
giá trị xấp xỉ, độ quý hiếm ngay sát đúng
asymptotic(al) value
giá trị tiệm cận
average value
giá trị trung bình
boundary value
giá trị biên
Cauchy principal value
giá trị của chủ yếu Cauxi
characteristic value
giá trị quánh trưng
critical value
giá trị cho tới hạn
defective value
(giải tích ) độ quý hiếm khuyết
end value
giá trị cuối
exchange value
giá trị trao đổi
expected value
(thống kê ) kỳ vọng, độ quý hiếm kỳ vọng
face value
giá trị bề mặt
improved value
giá trị vẫn hiệu chỉnh
inaccessible value
giá trị ko đạt được
isolated value
giá trị cô lập
market value
giá trị thường
maximal value
giá trị cực kỳ đại
mean value
giá trị trung bình
minimum value
giá trị cực kỳ tiểu
modal value
(thống kê ) độ quý hiếm với gia tốc tối đa, độ quý hiếm mốt
numerical value
giá trị vì thế số
observed value
giá trị quan lại sát
par value
giá trị pháp đỉnh
permissible value
giá trị cho tới phép
predicted value
giá trị tiên đoán
present value
giá trị hiện tại có
principal value
giá trị chính
provable value
giá trị với thể
proper value
giá trị riêng
reduced value
giá trị thu gọn
stationary value
giá trị dừng
surplus value
(toán tài chính ) độ quý hiếm thặng dư
true value
giá trị đúng
truth value
(toán logic ) độ quý hiếm chân lý

Kỹ thuật cộng đồng

công dụng
khả năng
đặc trưng
đại lượng
đánh giá
lượng
giá cả
giá thành
giá trị
hệ số

Kinh tế

đại lượng
đánh giá
định giá
giá trị
ngày thanh toán
sự tiến công giá
trị giá

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
amount , appraisal , assessment , charge , cost , equivalent , expense , market price , monetary worth , price , profit , rate , tài khoản , bearing , benefit , caliber , condition , connotation , consequence , nội dung , denotation , desirability , distinction , drift , eminence , esteem , estimation , excellence , finish , force , goodness , grade , help , implication , import , importance , interpretation , mark , marketability , meaning , merit , power , preference , purpose , quality , regard , repute , sense , serviceableness , significance , state , stature , substance , superiority , use , usefulness , utility , valuation , virtue , worth , acceptation , intent , message , purport , significancy , signification , admire , advantage , appraise , appreciate , apprise , apprize , assess , asset , avail , cherish , equity , estimate , evaluate , heirloom , opinion , premium , prize , respect , mix store by , treasure , weight
verb
appraise , assay , assess , calculate , evaluate , gauge , judge , rate , size up , valuate , consider , esteem , honor , regard , respect , cherish , prize , treasure

Từ ngược nghĩa