us là gì

Bản dịch

If we can be of any further assistance, please let us know.

Bạn đang xem: us là gì

expand_more Nếu chúng tôi hoàn toàn có thể tương hỗ được gì cho tới ông/bà, xin xỏ hãy cho tới chúng tôi biết.

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Chúng tôi vô nằm trong hàm ân nếu như ông/bà ko phiền hỗ trợ tăng vấn đề về...

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .

Khi thao tác làm việc bên trên doanh nghiệp chúng tôi, cậu ấy / cô ấy phụ trách tầm quan trọng... với những trách móc nhiệm sau:...

If we can be of any further assistance, please let us know.

expand_more Nếu chúng tôi hoàn toàn có thể tương hỗ được gì cho tới ông/bà, xin xỏ hãy cho tới chúng tôi biết.

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Chúng tôi vô nằm trong hàm ân nếu như ông/bà ko phiền hỗ trợ tăng vấn đề về...

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .

Khi thao tác làm việc bên trên doanh nghiệp chúng tôi, cậu ấy / cô ấy phụ trách tầm quan trọng... với những trách móc nhiệm sau:...

Ví dụ về kiểu cách dùng

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Chúng tôi vô nằm trong hàm ân nếu như ông/bà ko phiền hỗ trợ tăng vấn đề về...

If we can be of any further assistance, please let us know.

Nếu công ty chúng tôi hoàn toàn có thể tương hỗ được gì cho tới ông/bà, xin xỏ hãy cho tới công ty chúng tôi biết.

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .

Khi thao tác làm việc bên trên doanh nghiệp công ty chúng tôi, cậu ấy / cô ấy phụ trách tầm quan trọng... với những trách móc nhiệm sau:...

We would be delighted if you would join us on..at…for…

Chúng tôi xin xỏ trân trọng mời mọc các bạn cho tới cộng đồng phấn chấn nằm trong công ty chúng tôi vào trong ngày... bên trên... nhân thời cơ...

Come and join us at a các buổi tiệc nhỏ for…and…to celebrate their engagement.

Mời các bạn cho tới tham gia lễ đính ước của... và...

Let us turn our attention to…

Xem thêm: youth là gì

Sau Khi đã trải rõ rệt rằng..., tao hãy nằm trong tảo lịch sự...

Let us now analyze/turn to/examine…

Tiếp bám theo, tao hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu giúp...

…leads us to tướng the conclusion that…

... đã lấy tất cả chúng ta cho tới Tóm lại rằng...

Since you are not willing to tướng offer us a lower rate, we regret to tướng inform you that we are unable to tướng place an order with you.

Do mặt mày ông/bà ko thể thể hiện nút khá rẻ rộng lớn, công ty chúng tôi vô cùng tiếc cần thông tin rằng công ty chúng tôi sẽ không còn đặt mua của mặt mày ông/bà.

Ví dụ về đơn ngữ

Ye heed us, ye mighty immortals, your people pray!

If we don't act in the time frame our experts give us, our grandchildren will curse us eternally.

He asks us our thoughts on the game plan, and then asks about our classes and families.

They called us vandals and thieves and delinquents.

He stiffed the heck out of us man.

We were able to tướng make it to tướng Mieszko's lab on campus which is stocked with hand-me-down equipment from other US Government agencies.

If safe and quiet Trade Routes to tướng and fro from Lanka is all that the US wants, that can be easily assured.

It can ignore gyrations on currency, commodity, property and stock markets that have no obvious consequences for the US economy.

It used to tướng be thought gridlock in the US was good.

The US LLP, a special khuông of general partnership, first gained prominence among lawyers and accountants 25 years ago.

us

English

 • America
 • the States
 • U.S.
 • U.S.A.
 • United States
 • United States of America
 • USA

US

English

Xem thêm: run out of là gì

 • America
 • the States
 • U.S.
 • U.S.A.
 • United States
 • United States of America
 • USA