turn out là gìCụm động kể từ Turn out đem 4 nghĩa:

Bạn đang xem: turn out là gì

Nghĩa kể từ Turn out

Ý nghĩa của Turn out là:

 • Sản xuất

Ví dụ cụm động kể từ Turn out

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Turn out:

- The factory TURNS OUT three thousand units a day. Nhà máy phát triển phụ thân ngàn đơn vị chức năng mặt hàng một ngày.

Nghĩa kể từ Turn out

Ý nghĩa của Turn out là:

 • Đưa rời khỏi một thành quả ko ngờ

Ví dụ cụm động kể từ Turn out

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Turn out:

- It looked as if we were going to lớn fail, but it TURNED OUT well in the kết thúc. Dường như thể Shop chúng tôi tiếp tục thất bại tuy nhiên này lại thể hiện một thành quả đảm bảo chất lượng bất thần cho tới sau cùng.

Nghĩa kể từ Turn out

Ý nghĩa của Turn out là:

 • Ngừng độ sáng

Ví dụ cụm động kể từ Turn out

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Turn out:

- She TURNED OUT the lights and went to lớn bed. Cô ấy tắt không còn đèn và lên đường ngủ.

Nghĩa kể từ Turn out

Ý nghĩa của Turn out là:

 • Tham gia

Ví dụ cụm động kể từ Turn out

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Turn out:

- Thousand TURNED OUT for the demonstration. Hàng ngàn người vẫn tham ô nhập cuộc trình diễn.

Một số cụm động kể từ khác

Xem thêm: fee là gì

Ngoài cụm động kể từ Turn out bên trên, động kể từ Turn còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Turn against

 • Cụm động từ Turn around

 • Cụm động từ Turn away

 • Cụm động từ Turn down

 • Cụm động từ Turn in

 • Cụm động từ Turn into

 • Cụm động từ Turn off

 • Cụm động từ Turn on

 • Cụm động từ Turn out

 • Cụm động từ Turn over

 • Cụm động từ Turn to

 • Cụm động từ Turn up


t-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp

Xem thêm: make off là gì