Tuấn jin .huong' dan choi nidalee mid1 phần là mình đánh hay hơn người ta nên ms lên sách nhé các bạn không nên lên theo nhiều mà cứ quen cách nào thì đánh cách đấy thôi nếu lên sách dễ.

facebook.com/tuanjin97 or 01665446506 Nhận cày thuê tất cả các rank.

Hướng dẫn chơi nidalee mid lane :

facebook.com/tuanjin97 or 01665446506 nhận cày thuê stream tại talktv.vn/levantuan09051997hn.

Nguồn:https://zaia.vn/