trộn 5.6 gam bột sắt với 2.4 gam bột lưu huỳnh

Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí) thu được hỗn hợp rắn M gồm.

Bạn đang xem: Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh

Bạn đang xem: trộn 5.6 gam bột sắt với 2.4 gam bột lưu huỳnh

Bài 7.38 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 12 – Bài 32. THÀNH PHẦN CỦA SẮT

Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp chất rắn M. Cho M phản ứng với dung dịch HCl dư, giải phóng hỗn hợp. khí X và còn lại là phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (dktc). Xác định giá trị của V.Các bạn đang xem: Trộn 5,6g bột sắt với 2,4g bột lưu huỳnh

*

Tóm tắt vấn đề trong sơ đồ sau:

(trái| ma trận{ Fe:0.1,mol hfill cr S:0.075,mol hfill cr} right.buildrel {{t^0}} over longrightarrow Mbuildrel {HCl} over longrightarrow left| matrix{ gas,Xleft| matrix{ {H_2 } hfill cr {H_2}Sbuildrel { + {O_2}} over longrightarrow left| matrix{ {H_2}O hfill cr S{O_2} hfill cr} phải. hfill cr} phải. hfill cr G hfill cr} phải.) Advertisement

Nhận thấy Fe, S là chất nhường e, O2 là chất nhận e, áp dụng BĐTƯ ta có:

Fe ⟶ Fe2+ + 2e O2 + 4e → O2-

0,1→ 0,2 mol 0,125 0,5 mol

S → S4+ + 4e

0,075 → 0,3 mol

⟹ VO2 = 0,125.22,4 = 2,8 (lít).

Xem thêm: youth là gì

Bài học : Chuyên mục: Bài trước Bài 7.37 trang 77 Sách bài tập Hóa học 12: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HC1Bài tiếp theoBài tập 1 trang 31 SBT Bài tập Hóa học 11: Lịch sử thế giới cận đại phản ánh sự chuyển biến từ chế độ phong kiến

AdvertisementDanh sách bài tập Bài 7.39 trang 77 SGK Hóa 12: Hỗn hợp X gồm FeCl2 và FeCl3 tan được trong nước. Lấy một nửa…Bài 7.36 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 12: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết… Bài 7.37 trang 77 Sách bài tập Hóa học 12: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HC1 Bài 7.29 trang 76 sách bài tập (SBT) Hóa học 12: Cho các chất Fe, FeCl2, FeCl3, HCl, NaCl, Cl2, Na. Với mỗi hóa chất trên Bài 7.30 trang 76 SGK Hóa 12: Thay A1, A2 .

Xem thêm: ID là gì? Thẻ Id là gì? Thông Tin Về Chứng Minh Nhân Dân Bạn Cần Biết

. . A8 bằng các chất vô cơ thích hợp…Bài 7.31 trang 76 sách bài tập (SBT) Hóa học 12: Cho A là một oxit, B là muối, C và D là kim loại. Hãy…Mục lục SGK Hóa học 12(SBT)CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Xem Trọn Bộ: SBT Hóa 12

Xem theo chủ đề

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)

Quảng cáo Luyện tậpCâu 4.24 trang 208 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12: Tìm số phức biết rằng z = 3 – 4i Tìm số phức biết rằng z = 3 – 4i. Câu 4.24 trang 208 Sách bài tập (SBT) – Giải tích 12…Tác giả Nguyễn Đình Chiểu, .GIỚI THIỆU VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP SÁNG TẠO. 1.Cuộc đời: Nguyễn Đình Chiểu là người mở đầu…Văn tế – Tác giả Nguyễn Đình Chiểu.GIỚI THIỆU VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC. 1.Cuộc đời: Nguyễn Đình Chiểu là…Bài 57 Trang 192 SGK Đại số và Giải tích 12 nâng cao, Cho hình phẳng A giới hạn bởi đường cong có…Cho hình phẳng A giới hạn bởi đường cong có phương trình và đường thẳng. Tính khối lượng…Bài 6 trang 23 sgk Hóa 12 nâng cao, Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau: Bài 4. Thực hành về mối quan hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon – Bài 6 trang 23 SGK… lập bảng nêu thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối với xã hội phát triển kinh tế của từng vùng. Tính chất đa dạng – Lập bảng nêu thế mạnh về nguồn lực và hạn chế để phát triển…

Xem thêm: life expectancy là gì

bài viết liên quan