Trên tay Microsoft Surface Keyboard và Apple Magic Keyboar: có bàn phím số riêng