train là gì

/trein/

Thông dụng

Danh từ

Xe lửa, tàu hoả
to go by train
đi xe cộ lửa
to miss the train
lỡ chuyến xe cộ lửa
fast train
xe lửa tốc hành
goods train
xe lửa chở hàng
Đoàn người, đoàn gia súc
a train of oxen
đoàn bò
Đoàn tuỳ tùng (nhóm người theo dõi hầu)
the pop star was followed by a train of admirers
một loại độc giả theo dõi sau ngôi sao sáng nhạc pop đó
Dòng, mặt hàng, chuỗi, hạt; sự liên tiếp (của những sự khiếu nại, loạt tâm trí.. tiếp nối nhau nhau)
an unexpected train of difficulties
một loạt trở ngại bất ngờ
to follow one's train of thought
theo loại tư tưởng (ý nghĩ)
Đuôi nhiều năm lê thê (của váy, áo choàng đàn bà)
Hậu quả
in the train of
do kết quả của
(kỹ thuật) cỗ truyền động
(ngành mỏ) ngòi (mìn)

Ngoại động từ

Dạy, giáo dục, tập luyện, huấn luyện; khoét tạo
to train (up) children vĩ đại be good citizens
dạy dỗ dành trẻ nhỏ nhằm trở nên những công dân tốt
to train a teacher
đào tạo nên một giáo viên
a trained eye
con đôi mắt lão luyện
(thể dục,thể thao) luyện dượt
Uốn (cây cảnh)
to train roses against a wall
uốn cho tới những cây hồng leo theo dõi bờ tường
Chĩa (súng)
to train the cannon on (upon)
chĩa đại chưng vào
(thông tục) lên đường xe cộ lửa

Nội động từ

Được giảng dạy, được huấn luyện, được luyện dượt
to train for a race
tập dượt nhằm sẵn sàng chạy đua
to train on vegetarian diet
ăn chay trong những khi luyện luyện
(thông tục) lên đường xe cộ lửa
to train from Pekin vĩ đại Hanoi
đi xe cộ lửa kể từ Bắc kinh cho tới Hà nội

Cấu trúc từ

in train
sẵn sàng, đang được chuẩn chỉnh bị
all is now in train
tất cả đều đang được sẵn sàng
to train down
tập cho tất cả những người thon bớt đi
to train off
bắn chệch, nhìn chệch (súng)

Hình Thái Từ

  • Ved : Trained
  • Ving: Training

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Tàu hỏa, đoàn, loại, mặt hàng, loạt, cỗ truyền động, hệ bánh răng, (v) huấn luyện

Toán & tin tưởng

chuỗi, mặt hàng, khoét tạo

Xây dựng

nhánh rẽ mạch
mấu phôi
tàu hỏa

Điện lạnh

đào tạo

Kỹ thuật cộng đồng

bộ
bộ truyền động
epicyclic gear train
bộ truyền động hành tinh
epicyclic train
bộ truyền động hành tinh
gear train
bộ truyền động bánh răng
I-head valve train
bộ truyền động xupáp đầu I
T-head valve train
bộ truyền động xupáp đầu T
valve train
bộ truyền động van
dây
dãy
đoàn tàu
ambulance train
đoàn tàu cứu giúp thương
announcement of a train for departure
thông báo đoàn tàu khởi hành
announcement of the arrival of a train
thông báo đoàn tàu về ga
backup train
đoàn tàu dự phòng
ballast train
đoàn tàu chở đá balát
block train
đoàn tầu kín
breadown train
đoàn tàu cứu giúp viện
bulk ship train
đoàn tàu chở hành rời
end of train
đuôi đoàn tàu
freight train formation
thành phần đoàn tàu hàng
freightliner train
đoàn tàu chở côngtenơ
grinding train
đoàn tàu giũa ray
gross train load
tổng trọng chuyên chở đoàn tàu
limited train
đoàn tàu đem giới hạn
locomotive hauled train
đoàn tàu sử dụng đầu máy kéo
mail train
đoàn tàu thư
multiple-train unit
đoàn tàu nhiều cỗ phận
optional train
đoàn tàu vấp ngã sung
optional train
đoàn tàu thêm
push-pull train
đoàn tàu kéo đẩy
re-forming of a train
lập lại bộ phận đoàn tàu
reforming of a train
sự ghép lại đoàn tàu
reforming of a train
sự lập lại đoàn tàu
relief train
đoàn tàu vấp ngã sung
reversible train
đoàn tàu kéo đẩy
second train
đoàn tàu vấp ngã sung
second train
đoàn tàu thêm
shutter train
đoàn tàu thoi
shutter-service train
đoàn tàu thoi
suburban train
đoàn tàu nước ngoài ô
test train
đoàn tàu kiểm tra
test train
đoàn tầu demo (để demo cầu)
through goods train
đoàn tàu mặt hàng chạy suốt
through train
đoàn tàu suốt
time for train formation
thời gian giảo xây dựng đoàn tàu
tonnage of a train
trọng chuyên chở đoàn tàu
total mass of the train in working order
tổng lượng đoàn tàu Lúc ở tình trạng thực hiện việc
total mass of the unladen train
tổng trọng lượng đoàn tàu rỗng
total running cost of a train
tổng ngân sách khai quật một đoàn tàu
total train weight
tổng trọng lượng đoàn tàu
tow train
đoàn tàu kéo
track laying train
đoàn tàu bịa đặt lối sắt
Train Automatic Integrity Location System
hệ thống xác định đoàn tàu tự động động
train load
tải trọng đoàn tàu
train load
trọng chuyên chở đoàn tàu
train operation
tác nghiệp đoàn tầu
train serving the line
đoàn tầu chạy thông thường xuyên bên trên tuyến
train set
đoàn tàu hỏa
train spacing
khoảng cơ hội đoàn tàu
Train, Construction
đoàn tàu công trình
Train, Grinding
đoàn tàu giũa ray
train-pushing engine
dẫn máy đẩy đoàn tàu
underground train
đoàn tàu năng lượng điện ngầm
unsplittable train
đoàn tàu ko tách được
work train
đoàn tàu công trình
wrecking train
đoàn tàu cứu giúp viện
loạt
pulse train
loạt xung
một loạt
vòng

Kinh tế

đào tạo
dạy dỗ
huấn luyện
tàu lối sắt
container train
tàu (đường sắt) container
tàu hỏa
xe kéo
xe lửa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
alternation , appendage , caravan , chain , column , concatenation , consecution , convoy , cortege , course , court , entourage , tệp tin , following , gradation , line , order , procession , progression , retinue , row , lập cập , scale , sequel , sequence , mix , string , succession , suite , tail , thread , tier , track , trail , wake , round
verb
accustom , brainwash * , break in , care for , coach , cultivate , develop , discipline , drill , drum into , dry lập cập * , educate , enlighten , equip , exercise , get a workout , get in shape , ground , grow strong , guide , habituate , harden , hone , improve , instruct , inure , make ready , mold , prime , qualify , rear , rehearse , lập cập through , school , season , shape , sharpen , show the ropes , study , tame , teach , tutor , update , warm up , whip into shape , wise up , work out , beam , bring vĩ đại bear , cast , cock , direct , draw a bead , focus , get in one’s sights , head , incline , lắc , level , line up , point , slant , turn , zero in * , practice , mix , zero in , drag , draggle

Từ ngược nghĩa