Tổng Hợp Bài Tập Trắc Nghiệm Ancol Phenol Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Ancol Có Đáp Án


*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Bài 11 Bài 2 Nhạc Lý

glaskragujevca.net xin gửi đến quý thầy cô và các em tài liệu câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11: Ancol có đáp án chi tiết và trắc nghiệm. Tài liệu gồm 6 trang với 15 câu hỏi trắc nghiệm rất hay bám sát chương trình sách giáo khoa hóa học 11. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Ancol có đáp án này sẽ giúp các bạn đổi mới kiến ​​thức để đạt kết quả cao trong môn học này. họ đang tới.

Các bạn có thể xem: Rượu phenol một số phản ứng chọn lọc và cách giải

Bạn đang xem: Tổng Hợp Bài Tập Trắc Nghiệm Ancol Phenol Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Ancol Có Đáp Án

Về tài liệu:

- Số trang: 6 trang

- Số câu trắc nghiệm: 15 câu

- Câu trả lời & phản hồi: có

Mời bạn đọc tải về để xem đầy đủ Bài tập trắc nghiệm Ancol có đáp án - Hóa học lớp 11.

CÂU HỎI HÓA HỌC lớp 11

Giáo án Hóa học 11 BÀI 40: Rượu

Bài 40: Rượu

Gửi nó Đầu tiên:Sản phẩm chính tách nước từ 3-metylbutan-2-ol là

A. 3-metylbut-1-en B. 2-metylbut-2-en.

C. 3-metylbut-2-en. D. 2-metylbut-3-en

Trả lời: Loại bỏ nó

Gửi nó 2:Hai ancol X, Y đều có CTPT C3H8O, số anken thu được khi đun nóng hỗn hợp X, Y với dung dịch H2SO4 đặc ở nhiệt độ và

MỘT.1B. 3C. 2D4.

Trả lời: A

Gửi nó 3:Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng thu được 3,808 lít CO2 và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là

A. 5,42B. 5,72C. 4,72 D. 7,42.

Trả lời:

⇒ nCO2= 0,17 mol; nH2O= 0,3 mol

⇒ m = 0,17.12 + 0,3.2 + (0,3 – 0,17).16 = 4,72 (gam)

Gửi nó 4:Từ 180 gam đường rồi lên men rượu thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng dung dịch giấm ăn, mạnh thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Giấm cũng rất mạnh

A. 90% B. 80% C. 75% D. 72%

Trả lời: A

C6H12O6 → 2C2H5OH → 2CH3COOH

CH3COOH + NaOH → CH3COONA + H2O

nNaOH= 0,72.0,2 = 0,144 (mol)

Ta có: 0,1.2.0,8.h/100 = 0,144 h = 90%

Gửi nó 5:Đem cô cạn m gam đường đó thu được 750 ml rượu 10o. Xác định nồng độ của rượu là: 0,7907 g/ml và hiệu suất của quá trình lên men rượu là 60%. Giá trị M là:

A. 193,35 B. 139,21

C. 210 D. 186,48

Trả lời:

Rượu = 750.10/100 = 75ml ⇒ có thể = 59.3025g

C6H12O6 → 2C2H5OH

Xem thêm: typo là gì

180 → 92 (gam)

*

Gửi nó 6:Khi tách nước khỏi chất X bằng phân tử C4H10O thì tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (kể cả đồng phân hình học). Dạng rút gọn của X là

A. (CH3)2COH). B. CH3OCH2CH2CH3.

C. CH3CH(OH)CH2CH3.D. CH3CH(CH3)CH2OH.

Trả lời:

Gửi nó 7:Khử nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ thu được 2 anken. Đốt cháy cùng số mol mỗi ancol thì lượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lượng nước sinh ra từ ancol kia. Bia Y là

A. CH3-CH2-CH(OH)-CH3. B. CH3-CH2-CH2-OH.

C. CH3-CH2-CH2-CH2-OH D. CH3-CH(OH)-CH3.

Trả lời:

Gửi nó số 8:Phân tích thành phần của ancol đơn chức X, thu được kết quả: khối lượng cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân ancol ứng với công thức X là

A.3B. 4C. 2D1.

Trả lời: Loại bỏ nó

Cho công thức X là CxHyO

Ta có: 12x + y = 58 CTPT của X là C4H10O

*

Gửi nó 9:Hai loại bia nào giống nhau?

A. propan-2-ol và I-phenyletan-I-ol

B. propan-I-ol và phenyletan-I-ol

C. Ancol là propan-2-ol

D. propan-2-ol và 2-metylpropan-2-ol.

Trả lời: A

Gửi nó mười:Trong các ancol có số nguyên tử cacbon lớn hơn 1 sau đây, ancol nào khi tách nước (H2SO4 đặc, 170oC) luôn thu được 1 ankan?

A. độ cồn cao. B. bia đầu tiên

C. rượu bậc hai. D. đồ uống có cồn chính và phụ

Trả lời: Loại bỏ nó

Bài 11:Tên gọi khác của C2H5OH là

A. rượu etylic B. rượu metylic C. etanol D. metanol.

Trả lời:

Bài 12:Số đồng phân cấu tạo của C4H10O là

A. 3 B. 4 C. 6 D. 7.

Xem thêm: Chi Phí Nuôi Vẹt, Vẹt Ngoài Trời (Không Nuôi Vẹt)

Xem thêm: youth là gì

Trả lời: DỄ DÀNG

*

Bài 13:) Cho các ancol sau: CH3OH, C2H5OH, HOCH2-CH2OH, HOCH2-CH2-CH2OH, CH3-CH(OH)-CH2OH.