Tính Tổng Dãy Số Toán Nâng Cao Lớp 5 Tính Nhanh Có Đáp An H (Có Đáp Án)


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=2H_92gk6ow8[/embed]

Bạn đang xem: Tính Tổng Dãy Số Toán Nâng Cao Lớp 5 Tính Nhanh Có Đáp An H (Có Đáp Án)

- Loại 1: Số phân số có cùng tử số và mẫu số của phần liền sau gấp đôi phân số trước.


*

- Dạng 2: Đếm số các phân số có cùng tử số và tử của phân số sau gấp n lần phân số trước (n > 1).

Mời các bạn xem: Giải toán nhanh lớp 5 nâng cao có đáp án


*

- Dạng 3: Tính tổng của nhiều phần với số n (n > 0); Biểu diễn được tạo thành từ hai thừa số có hiệu là n và thừa số thứ hai của số trước là thừa số đầu tiên của số tiếp theo.


*

- Dạng 4: Tính tổng các phân số có chữ số n mà mẫu số được tạo bởi 3 phần tử đầu của n, 2 phần tử cuối của phần trước bằng 2 phần tử đầu của mẫu số liền trước.

Ví dụ: Đọc:


*

- Dạng 5: Tính tích của nhiều phân số trong đó tử số của phân số này liên hệ với tử số và mẫu số của phân số kia.

Ví dụ:


*

- Dạng 6: Dùng dạng 4 hệ thức tách và cộng ở tử số hoặc mẫu số để lập thành một vế giống nhau ở cả mẫu số và tử số rồi rút gọn biểu thức.

Ngoài ra còn những vấn đề khác không thuộc 6 loại trên.


Một biểu mẫu để tính nhanh giá trị của từ

* Dạng 1: Xếp các từ trong đoạn văn thành các nhóm mà số (hoặc hiệu) là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, .... rồi cộng (trừ) kết quả.

Ví dụ: Tính nhanh:

Ví dụ: 349 + 602 + 651 + 398

= (346 + 651) + (602 + 398)

= 1000 + 1000

= 2000

Ví dụ 2: 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

= (3145 - 145) + (4246 - 246) + (2347 - 347)

= 3000 + 4000 + 2000

Xem thêm: typo là gì

= 7000 + 2000

= 9000

* Dạng 2: Sử dụng tính chất: số nhân với số, số nhân với hiệu, số chia cho số....

Khi hướng dẫn học sinh làm dạng bài tập này, giáo viên cần giúp học sinh nắm được các kiến ​​thức về: số nhân với số, số nhân với hiệu, số chia cho số....

+ Cấp số nhân với tổng: ax(b + c) = axb + axc

ax + axc = ax (b + c)

+ Một số nhân với một hiệu: ax(b - c) = axb - axc

ax = ax (b - c)

+ Số bị chia cho một số: (a + b + c) : d = a: d + b: d + c: d

a: d + b: d + c: d = (a + b + c): d

Ví dụ: 19 x 82 + 18 x1 9 15 : 3 + 45 : 3 + 27 : 3

= 19 x (82 + 18) = (15 + 45 + 27) : 3

= 19 x 100 = 87 : 3

= 1900 = 29

- Đối với những từ không có đối tượng, GV khuyến khích HS tìm đối tượng bằng cách phân tích số thành đối tượng hoặc từ đối tượng thành số....

Xem thêm: Thế giới quan và phép biện chứng, hãy đợi đấy

Ví dụ 1: 35 x 18 - 9 x 70 + 100

= 35 x 2 x 9 - 9 x 70 + 100

= 70 x 9 - 9 x 70 + 100

= 0 + 100

= 100

Trong trường hợp này, giáo viên cũng có thể hướng dẫn học sinh phân tích số 18 = 9 x 2 để làm bài kiểm tra.

* Dạng 3: Sử dụng dạng đặt tính để tính giá trị của biểu thức một cách rất đơn giản.

Khi đọc nhanh giá trị của những từ này, giáo viên nên hướng dẫn học sinh cách nhìn từ, không nên vội nói ngay. Thay vì để học sinh loay hoay tính giá trị của một biểu thức phức tạp, học sinh nên xem kỹ để xác định xem biểu thức đó có hiệu gì đặc biệt không (cho kết quả bằng 0, bằng 1,…) từ đó làm bài một cách tốt nhất. .

Xem thêm: pessimistic là gì