tiếng anh là gì

Ví dụ về kiểu cách dùng

Tôi thấy rằng... là một trong nhân viên cấp dưới rất chăm chỉ chỉ và nỗ lực, luôn luôn thâu tóm được việc làm cần thiết thực hiện .

Bạn đang xem: tiếng anh là gì

In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.

Những đòi hỏi nguồn vào của ngôi trường ĐH ?

What are the entry requirements of the university?

Những giới hạn thao tác mang lại SV ?

What are the work restrictions for students?

Yêu cầu ngữ điệu [tên ngữ điệu ] ?

What are the [language] language requirements?

Loại thích hợp đồng làm việc của khách hàng ?

What type of employment contract tự you have?

Quốc tịch của khách hàng ?

What is your citizenship?

Xem thêm: estimate là gì

Tên các bạn ? / quý khách hàng thương hiệu ?

rêu rao ý niệm bản thân chuẩn bị thực hiện

do dự khi phát biểu điều gì động từ

thừa nhận thất bại trong các công việc gì động từ

thất vọng vì như thế điều gì tính từ

không mong muốn làm cái gi tính từ

chẳng nghĩa lý gì trạng từ

không nghĩa lý gì tính từ

triển khai một việc gì động từ

nói cút phát biểu lại một việc gì

làm việc không tồn tại hiệu suất cao gì động từ

Xem thêm: next là gì