THVL | Người đưa tin 24G: VietinBank, Vietcombank tăng phí rút tiền ATMSau Agribank, đến lượt VietinBank và Vietcombank cũng đã tăng phí rút tiền ATM nội mạng từ 1.100 đồng lên 1.560 đồng, một vài loại thẻ phải chịu tới 2.200 đồng. Và như vậy sẽ có hàng chục triệu thẻ đang lưu hành của ba ngân hàng này bị tăng phí.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

Subscribe:
Facebook:
Google Plus:

Nguồn:https://zaia.vn/