Thử rút tiền mặt tại ATM không cần thẻ: quên mang thẻ vẫn rút được tiền