Thiết kế giao diện trong java với NetBeanTrong java để thiết kế giao diện như vẽ các control textbox, label,… thì không có nhiều môi trường hỗ trợ. Ở Video clip này hướng dẫn các bạn làm việc này thông qua môi trường NetBean rất nhanh chóng và đơn giản

Nguồn:https://zaia.vn/