theme là gì

/θi:m/

Thông dụng

Danh từ

Đề tài, chủ thể (của một mẩu chuyện, nội dung bài viết..)
the theme of a speech
đề tài bài bác nói
(âm nhạc) chủ thể (của bài bác hát, phiên bản nhạc)
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) chủ đề luận văn, chủ đề bài học kinh nghiệm (của SV..)
(ngôn ngữ học) căn nhà tố
(âm nhạc) hát dạo bước đầu, nhạc hiệu (như) theme song

Chuyên ngành

Toán & tin yêu

chủ đề

Giải mến VN: Là tiềm năng thể hiện nay được khái niệm vì thế người tiêu dùng so với một tờ đối tượng người sử dụng, một lưới dù vuông, một lưới tam giác gian tà quy (TIN) hoặc một cỗ tài liệu hình ảnh địa lý. Nếu hoàn toàn có thể được, chủ thể được thể hiện nay vì thế thương hiệu lớp, thương hiệu loại đối tượng người sử dụng và thương hiệu cỗ tài liệu, tính chất được quan hoài, sơ vật phân loại tài liệu và hình vẽ màn biểu diễn chủ thể.

Bạn đang xem: theme là gì

Kinh tế

chủ đề
đề tài
đề tài, căn nhà đề

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affair , argument , burden , business , case , head , keynote , leitmotif , line , matter , matter in hand , motif , motive , point , point at issue , problem , proposition , question , stuff , subject , text , thesis , thought , topic , article , mô tả tìm kiếm , dissertation , essay , exercise , exposition , manuscript , paper , report , statement , subject matter , base , root , stem , chorus , composition , discourse , focus , idea , image , leitmotiv , melody , message , motto , mythos , premise , refrain , tuy vậy , topos , tune

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: piglet là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: afterwards là gì