Tạp chí Asiamoney vinh danh VietinBank là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về Quản lý dòng tiền”Ngày 26/3/2018 tại Hong Kong (Trung Quốc), Tạp chí Asiamoney đã vinh danh VietinBank với giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về Quản lý dòng tiền – Cash Management Customer Satisfaction Award 2017”. VietinBank cũng là ngân hàng Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng này từ Asiamoney. Giải thưởng của Asiamoney một lần nữa khẳng định uy tín của VietinBank trong vai trò là ngân hàng cung cấp sản phẩm thanh toán và quản lý dòng tiền tốt nhất tại Việt Nam, đồng thời cũng khẳng định chất lượng vận hành xuất sắc và giá trị dịch vụ mà VietinBank cung cấp cho khách hàng.
Xem thêm tại:
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank
Website: www.vietinbank.vn

Nguồn: https://zaia.vn

Xem thêm bài viết khác: https://zaia.vn/tai-chinh-chung-khoan/