Tạo mail theo tên miền riêng với yandexLưu ý: các bạn sửa lại NameServer (NS) là dns1.yandex.net và dns2.yandex.net
Tạo mail theo tên miền riêng với yandex, tạo mail doanh nghiệp miễn phí với yandex, xậy dựng yandex mail cho công ty
#yandexmail
mail miễn phí
tạo yandex mail
link

Nguồn:https://zaia.vn/