Tâm ta luôn thanh cao


Trái tim tôi luôn luôn cao