Tâm sự về clip không sạc được pin laptop mà mình đã đăngThêm môt cách khác để khắc phục lỗi không sạc được pin laptop theo hướng dẫn của MicroSoft.

Clip Không sạc được pin laptop trước đây của mình

Cùng giao lưu với mình qua:
My facebook:
My twitter:
My Youtube channel:

Subscribe my channel Please! Thanks

Không Reup dưới mọi hình thức nhé!
#ThoiTruong

Nguồn:https://zaia.vn/