take into account là gì

Bạn đang xem: take into account là gì

TAKE INTO ACCOUNT là gì?

Cụm “take sth into account” ( = take trương mục of something, take into trương mục sth) là cụm thắt chặt và cố định, được dùng tương tự với “take into consideration” nhằm chỉ việc lưu ý đến, tính cho tới một nhân tố nào là đấy trước lúc đưa ra quyết định vì như thế việc đó cần thiết.

Ví dụ:

  1. I hope my teacher will take into trương mục the fact that I was ill just before the exams when she marks my paper:

Tôi hòng giáo viên tiếp tục kiểm tra cho tới việc tôi bị bệnh dịch trước kì thì Khi chấm điểm cho chính bản thân mình.

=>Take into trương mục nhập tình huống ví dụ này đem hàm ý tôi hòng cô tiếp tục chiếu cố hoặc châm chước cho tới việc tôi bị bệnh dịch nhằm lấy này mà nhẹ nhàng tay Khi chấm bài xích.

  1. The two boys’ plan did not take into trương mục the possibility of rain

 Kế hoạch của nhị cậu nhóc  dường như không tính cho tới tình huống trời mưa.

Xem thêm: estimate là gì

=>Hai đứa con trẻ này xứng đáng lẽ nên tính cho tới trường hợp này trước lúc tiến hành plan của tôi.

  1. Let’s take into trương mục her record before we ask her vĩ đại come in as our partner. Remember the last two places she managed went bankrupt in a year! And that really scares me!

Chúng tao hãy để ý cho tới kết quả của cô ấy ấy trước lúc chào cô ấy thực hiện đối tác chiến lược với tất cả chúng ta. Xin lưu giữ rằng nhị tiệm ở đầu cuối nhưng mà cô ấy quản lí trị đã biết thành vỡ nợ trong khoảng 1 năm. Và vấn đề này thực hiện tôi rất là kinh hãi hãi.

  1. I hope my quấn takes into trương mục the time I devoted here that can increase my salary

Tôi rất rất hòng ông công ty hãy kiểm tra cho tới thời hạn tôi hiến đâng ở trên đây nhưng mà rất có thể tăng lộc cho tới tôi.

  1. When the austere assesses the loss or damage, they will take into trương mục the depreciated value of the goods or property.

Khi người thẩm định nhận xét tổn thất hoặc hư đốn hư đốn, chúng ta tiếp tục tính cho tới việc khấu hao độ quý hiếm sản phẩm & hàng hóa hoặc gia sản rời.

Theo Ielts Song Ngữ

Chia sẻ nếu như bạn thấy hữu ích:

Xem thêm: norms là gì