take down là gì

Bản dịch của "take down" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: take down là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "take down" vô một câu

He too had received a threatening letter, and had decided to tướng take down the đoạn phim.

The group vows to tướng work together and take down their parents' organization.

Xem thêm: landmark là gì

An exception to tướng this general rule may exist if a trang web promises to tướng take down the nội dung and then fails to tướng bởi ví.

The government responded with undercover death-squads, supported by the police and military, who undertook the mission to tướng take down prominent leftists.

Reputation.com issues take down requests to tướng websites hosting nội dung that is embarrassing to tướng their client.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "take down":

Xem thêm: hedge là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "take down" vô giờ Việt