Tài Liệu Ngân Hàng Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Có Đáp An, Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12


12 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử theo từng môn học, từng chuyên đề, từng chuyên đề học kỳ 1, 2 có đáp án và lời giải chi tiết của ngân hàng câu hỏi.

Phần thứ nhất: Lịch sử dân tộc (1945-2000)

Bạn đang xem: Tài Liệu Ngân Hàng Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Có Đáp An, Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12

Chương I. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình học lớp 12, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này nhằm tìm hiểu vấn đề thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai và hành vi phân chia thế giới thành hai nhóm: tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Hành vi đó đã trở thành nhân tố chính tác động đến chính trị quốc gia và quan hệ quốc tế vào giữa thế kỷ XX.

Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án

Chương II. Các nước Liên Xô và Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000)

Điều này rất quan trọng trong chương trình học lớp 12, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ bao gồm các vấn đề liên quan đến Liên Xô và Đông Âu giai đoạn 1945-2000 và mỗi phần có liên quan đến từng phần. sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.

Chương III. Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh (1945-2000)

Điều này rất quan trọng trong khóa học lớp 12, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ thảo luận về: những thay đổi ở Đông Nam Á, Đông Nam Á, Châu Phi và các khu vực khác.

Chương IV. Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)

Điều này rất quan trọng trong khóa học lớp 12, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải thích sự phát triển của Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật Bản từ chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.

Chương V. Quan hệ quốc tế (1945 - 2000)

Điều này rất quan trọng trong quá trình học lớp 12, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ bàn về những vấn đề chính của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai với một khía cạnh bao quát và bao trùm: cuộc đấu tranh giữa hai nhóm - chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội ; Tìm hiểu về tình hình và sự phát triển của đất nước sau chiến tranh lạnh

Chương VI. Thay đổi khoa học và công nghệ và thay đổi toàn cầu

Điều này rất quan trọng trong quá trình học lớp 12, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ bàn về nguồn gốc, giá trị, những thành tựu và kết quả vĩ đại của cuộc cách mạng khoa học- khoa học sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Do sự thay đổi của khoa học và công nghệ, toàn cầu hóa đã diễn ra trong những năm cuối của thập niên 2000.

Xem thêm: landmark là gì

Phần 2. Lịch sử Việt Nam

Chương I. Việt Nam từ 1919 đến 1930

Điều này rất quan trọng trong các bài học của lớp 12, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ bàn về quá trình thống khổ của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội, văn hóa. , giáo dục,... tại Việt Nam; Cách mạng và khuynh hướng dân tộc - dân chủ, Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương II. Việt Nam từ 1930 đến 1945

Điều này rất quan trọng trong chương trình lớp 12, thường xuất hiện trong đề thi, chương này sẽ bàn về các nội dung: Hoạt động, ý nghĩa, bài học Xô Viết Nghệ Tĩnh; Đảng Dân Chủ 1936-1939; Kế hoạch, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Chương III. Việt Nam từ 1945 đến 1954

Điều này rất quan trọng trong quá trình học lớp 12 thường xuất hiện trong các đề thi, chuyên đề này sẽ giải quyết các vấn đề sau: Những khó khăn và thuận lợi của nước ta năm đầu sau Cách mạng tháng Tám; Chiến tranh ở các thành phố phía bắc vĩ tuyến 16; chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947; Chiến dịch thu đông năm 1950; Cuộc Tổng tiến công Đông Xuân 1953-1954 mà tiêu biểu là chiến dịch Điện Biên Phủ; Công ước Giơnevơ.

Xem thêm: Trợ cấp chính phủ là gì, nghĩa của từ trợ cấp là gì, thời hạn trợ cấp là gì

Chương IV. Việt Nam từ 1954 đến 1975

Điều này rất quan trọng trong chương trình lớp 12, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ thảo luận về các nội dung sau: hàm biến đổi hai chiều; Chống “chiến tranh đặc biệt”; chống "chiến tranh cục bộ" và "Việt Nam hóa chiến tranh"; Hiệp định Paris 1973; Những thất vọng và bạo loạn chung năm 1975.

Chương V. Việt Nam từ 1975 đến 2000

Điều này rất quan trọng trong quá trình học lớp 12, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ bàn về các vấn đề: loại bỏ ảnh hưởng của chiến tranh và phát triển xã hội; Kế hoạch 10 năm cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội; Trong chiến tranh biên giới Tây - Bắc; Thực hiện chính sách Đổi Mới (1986-2000)

Xem thêm: strength là gì