Tài Chính Excel – Phân Loại Chi Phí và Chiến Lược kinh DoanhKính Gởi Cả Nhà cách phân loại Chi Phí, tách Chi Phí và áp dụng vào Chiến Lược Bán Hàng.
Các kiến thức trên được sự chia sẽ hướng dẫn của các Thầy Cô và Đồng Nghiệp, xin trân trọng cám ơn.
Học trò Nguyễn Phước Hiệp

Nguồn:https://zaia.vn/