Tablet chạy GTX 1060 6GB 😍😍😍 – Surface Book 2 ReviewSurface Book 2 là sản phẩm laptop của Microsoft có cấu hình cao và hoàn thiện cao cấp. Khác biệt với cấu hình Chip U và GTX 10 Series
Laptop Microsoft:
_
THEO DÕI:
Page:
Web:
Group:

ĐỘI NGŨ:
Quốc Hưng:
Tuấn Anh:
Trần Long:

LIÊN HỆ:
Phone: 0918 660 468 – 0986 469 681 (Tuấn Anh)
Email: hi@thinkview.vn

Nguồn:https://zaia.vn/