sửa laptop dell không bật được nguồn nhanh như một cơn gió_tomart Hùngsửa laptop dell không bật được nguồn nhanh như một cơn gió_tomart Hùng

– Màn hình lcd vẫn có check cab nhưng không nhận tín hiệu từ máy tính.
– LCD Không nhận độ phân giải giống nhà sản xuất.
– Các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình LCD bị mất.
– Màn hình bị sai chế độ mầu .
– Đèn báo nguồn của màn hình LCD luôn ở trạng thái mầu vàng.

Nguồn:https://zaia.vn/