Sửa bàn phím PC bị liệt nút , Liệt phím bấm part 1Với những bạn sử dụng máy tính để bàn thì bàn phím rất là quan trọng, đôi khi bàn phím hỏng làm ảnh hưởng tới công việc của các bạn.nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa chữa lỗi liệt phím.

Nguồn:https://zaia.vn/