stretch là gì

BrE & NAmE /stretʃ/

Hình Thái Từ

  • Past + PP: Stretched /stretʃt/
  • Ving: Stretching /stretʃɪŋ/

Thông dụng

Danh từ

Sự căng rời khỏi, sự choạng ra; sự bị căng rời khỏi, sự bị choạng ra
stretch of the arm
sự choạng tay ra
Khả năng hoàn toàn có thể căng ra; tính teo giãn
this material has a lot of stretch in it
thứ vải vóc này cực kỳ teo giãn
Khoảng kéo dãn dài liên tục; sự kéo dãn dài liên tiếp (của loại gì)
stretch of land
dải đất
Một thời hạn kéo dãn dài liên tiếp, một thời hạn không xẩy ra ngắt khoảng
a four-hour stretch
một mạch tứ giờ liền
Nghĩa rộng lớn, nghĩa suy ra
by a stretch of language
theo nghĩa rộng lớn của ngôn ngữ
(hàng hải) mạch đàng (khoảng đàng đã đi được được theo dõi một phía buồm)
Thời gian tham phục vụ; thời hạn bị tù, hạn tù
do a stretch in the army
phục vụ một thời hạn vô quân đội
Quãng đường thẳng liền mạch của một vòng đua

Ngoại động từ

Kéo lâu năm rời khỏi, căng rời khỏi, giăng rời khỏi, choạng ra; nống ra
to stretch a wire across the road
căng chão qua chuyện đường
to stretch trousers
căng quần vô sườn (cho ngoài nhàu)
to stretch one's legs
duỗi chân đứng lên cút (sau Khi ngồi nhiều)
to lắc stretched on the ground
nằm lâu năm bên dưới đất
these boots want stretching
đôi giầy ống này rất cần phải được nống ra
Vươn (vai..)
to stretch oneself
vươn vai
Đòi căn vặn nhiều ở (ai hoặc kỹ năng.. của ai)
the race really stretched him
cuộc đua vẫn thiệt sự yên cầu thật nhiều ở anh ta
Lợi dụng, lân dụng; thưa phóng đại, thưa ngoa, thổi phồng
to stretch a principle
lạm dụng một nguyên vẹn tắc
to stretch one's powers
lạm dụng quyền bính của mình
to stretch the truth
thổi phồng sự thật
(từ lóng) treo cổ (ai)
( + out) kéo dãn dài nhằm thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu, với đầy đủ nhằm thỏa mãn nhu cầu những nhu cầu
he couldn't stretch out his money đồ sộ the over of the month
nó ko thể với đầy đủ chi phí (chi tiêu) cho tới cuối tháng

Nội động từ

Trải rời khỏi, chạy lâu năm ra
the fields stretch away đồ sộ the horizon
cánh đồng trải lâu năm rời khỏi cho tới chân trời
to stretch across the sky
chạy ngang bầu trời
Giãn rời khỏi, rộng lớn ra; teo giãn
these shoes will stretch with wearing
đôi giầy này cút rồi tiếp tục rộng lớn ra
it stretches lượt thích elastic
cái ê co và giãn như chão chun
Mở rộng lớn ra
the road stretched (out) across the desert into the distance
con đàng chạy qua chuyện rơi mạc về phía xa
Kéo dài
the long summer holiday stretched ahead (of them)
cuộc ngủ hè lâu năm ngày cởi rời khỏi trước mặt mũi họ
( + oneself) one ở sóng soài; ở lâu năm rời khỏi nhằm nghỉ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bị treo cổ
to stretch out
đưa trực tiếp tay ra
Bước lâu năm bước
to stretch somebody on the ground
đánh ai trượt sõng soài bên dưới đất
stretch one's legs
đi cỗ nhằm tập dượt luyện
stretch a point
chiếu cố; nhân nhượng

Cơ khí & công trình

sự căng ra

Toán & tin yêu

giãn, căng, kéo
căng dây

Điện tử & viễn thông

sự dãn ra

Kỹ thuật công cộng

kéo
kéo căng
cold stretch
sự kéo căng lạnh
stretch film
màng kéo căng
kéo dài
kéo duỗi
kéo giãn
stretch at leaking point
giới hạn kéo giãn
kéo giãn ra
kéo ra
kéo sợi
dải đất
dãn ra
dát phẳng
độ căng
độ giãn
stretch at leaking point
độ giãn cho tới điểm đứt
độ kéo căng
độ kéo dài
đoạn
làm biến chuyển dạng
làm lâu năm thêm
làm giãn
làm giãn ra
giãn
stretch at leaking point
độ giãn cho tới điểm đứt
stretch at leaking point
giới hạn kéo giãn
nối thêm
mở rộng
sự căng
belt stretch
sự căng đai
rút ra
sự giãn
sự kéo căng
cold stretch
sự kéo căng lạnh
sự kéo dài
sự kéo dãn
sự kéo
sự kéo duỗi
sự cởi rộng
sự trải ra
sự vuốt dài
sức căng
vuốt dài
ứng suất

Kinh tế

căng ra
sự căng
sự duỗi

Nguồn không giống

  • stretch : Corporateinformation

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
amplitude , area , branch , breadth , bridge , compass , dimension , distance , expansion , extension , extent , gamut , length , orbit , proliferation , purview , radius , range , reach , region , scope , space , span , spread , sweep , tract , wing , bit , continuance , duration , lập cập , spell , stint , term , time , while , season , hitch , tour , bout , go , inning , shift , trick , watch
verb
amplify , branch out , bridge , burst forth , cover , crane , develop , distend , drag out , draw , draw out , expand , fill , go , grow , inflate , lengthen , lie out , magnify , make , make taut , make tense , open , overlap , pad , prolong , prolongate , protract , pull , pull out , pyramid , rack , range , reach , recline , repose , lập cập , shoot up , span , spin out , spread , spread out , spring up , strain , string out , swell , tauten , tighten , unfold , unroll , widen , elongate , extend , spin , người hâm mộ , outstretch , carry , lead , lie , course , dilate , distance , elasticity , exaggerate , expanse , extension , flexible , interval , length , limber , overstate , period , rap , scope , sentence , spell , sprawl , stint , tautness , tension , time , tract , walk , while

Từ trái khoáy nghĩa