stand in for là gì

Trong giờ Anh, phrasal verb được dùng tương đối nhiều vô tiếp xúc cũng như các bài xích đua, chính vì vậy bắt được những phrasal verb thông thườn sẽ hỗ trợ mang lại việc dùng giờ Anh của chúng ta thuận tiện rộng lớn. Trong số cơ, “stand in” là một trong những cụm kể từ khá thông thường gặp gỡ. Nhưng stand in là gì? Ngay lúc này các bạn hãy nằm trong IZONE lần hiểu nhé!

Bạn đang xem: stand in for là gì

Phiên âm

UK: /stænd/

US: /stænd/

Stand một vừa hai phải là danh kể từ, một vừa hai phải là động kể từ.

Khi là danh kể từ, stand đem những đường nét nghĩa thông thườn sau:

 • Sự đứng yên lặng, ko di chuyển
 • Sự kháng cự, đấu tranh giành kháng lại
 • Chỗ đứng, vị trí
 • Lập ngôi trường, quan liêu điểm

Khi là động kể từ, stand đem những đường nét nghĩa thông thườn sau:

 • Đứng
 • Cao
 • Đặt, dựng
 • Có giá chỉ trị
 • Ra ứng cử

stand

Ngoài những đường nét nghĩa bên trên, “stand” còn một trong những nghĩa không giống tùy nằm trong vô văn cảnh dùng.

Stand in là gì?

Phiên âm:  /stænd ɪn/

Stand in đem chân thành và ý nghĩa nhằm phát biểu việc thực hiện thay cho thế việc làm của người nào cơ vô một thời hạn trong lúc chúng ta không tồn tại tài năng thao tác.

Ví dụ:

 • I had vĩ đại stand in as the goalkeeper for the injured player during the soccer match. (Tôi cần thực hiện thủ môn thay cho mang lại cầu thủ bị thương vô trận đấu soccer.)
 • The soldier bravely volunteered vĩ đại stand in the line of fire vĩ đại protect his comrades. (Người bộ đội đang được kiêu dũng xung phong đứng vô làn lửa nhằm bảo đảm đồng group.)

Ngoài stand in, còn một trong những cụm kể từ thông thường gặp gỡ là stand in for và stand in line.

Stand in for là gì?

Stand in for /stænd ɪn fɔː/ tức là thay cho thế địa điểm trong thời điểm tạm thời.

Ví dụ: The assistant manager will stand in for the manager during their absence. (Trợ lý giám đốc tiếp tục thay cho thế cho tất cả những người quản lý và vận hành Lúc chúng ta vắng vẻ mặt mũi.)

Stand in line là gì?

Stand in line /stænd ɪn laɪn/ đem ý tức là xếp sản phẩm.

Ví dụ: The concert was ví popular that people had vĩ đại stand in line for hours vĩ đại get tickets. (Buổi hòa nhạc phổ biến đến mức độ quý khách cần xếp sản phẩm hàng tiếng đồng hồ để sở hữ vé.)

stand in line

Từ đồng nghĩa tương quan với stand in

Từ đồng nghĩa tương quan với stand inPhiên âmNghĩa
alternate/ˈɔːltərnət/luân phiên
double/ˈdʌbl/gấp đôi
proxy/ˈprɑːksi/ủy quyền
backup/ˈbækʌp/sao lưu
second/ˈsekənd/thứ hai
surrogate/ˈsɜːrəɡət/thay thế
understudy/ˈʌndərstʌdi/học việc

Các cụm kể từ thông thường gặp gỡ không giống với stand

Stand by 

Xem thêm: Tips buộc dây giày AF1 “chất lừ” nhất cho tín đồ yêu giày

Stand by /stænd baɪ/ tức là trợ giúp ai cơ vô yếu tố hoàn cảnh khó khăn khăn

Ví dụ: I will stand by my friend no matter what challenges or obstacles come their way. (Tôi tiếp tục sát cánh mặt mũi chúng ta bản thân bất kể thách thức hoặc trở quan ngại nào là cho tới với chúng ta.)

Stand down

Stand down /stænd daʊn/ tức là tách ngoài địa điểm việc làm đang được đảm nhiệm.

Ví dụ: I’m prepared vĩ đại stand down in favour of another candidate. (Tôi sẵn lòng rút lùi nhằm nhường nhịn lối mang lại ứng viên không giống.)

Stand back 

Stand back /stænd bæk/ tăng thêm ý nghĩa là đứng lùi lại, lưu giữ khoảng cách.

Ví dụ: The parent instructed their child to stand back and not get too close vĩ đại the edge of the cliff. (Cha u chỉ dẫn con cái chúng ta đứng lùi lại và ko cho tới vượt lên sát mép vách đá.)

Stand for

Stand for /stænd fɔː/ đem ý tức là viết lách tắt mang lại vật gì cơ.

Ví dụ: The abbreviation “CEO” stands for Chief Executive Officer. (Chữ viết lách tắt “CEO” là viết lách tắt của Giám đốc quản lý.)

Stand aside

Stand aside /stænd əˈsaɪd/ được dùng với chân thành và ý nghĩa dịch chuyển quý phái một phía.

Ví dụ: The teacher asked the students vĩ đại stand aside and make way for the guest speaker. (Giáo viên đòi hỏi học viên đứng quý phái một phía và nhường nhịn địa điểm mang lại diễn thuyết khách hàng mời mọc.)

Stand between

Stand between /stænd bɪˈtwiːn/ đem ý tức là rào cản, ngăn chặn.

Ví dụ: The language barrier stood between the tourists and the locals, making communication difficult. (Rào cản ngữ điệu đằm thắm khách hàng du ngoạn và người dân khu vực, khiến cho việc tiếp xúc trở thành trở ngại.)

Stand out

Stand out /stænd aʊt/ đem chân thành và ý nghĩa nổi trội.

Ví dụ: Her vibrant red dress made her stand out in the crowd. (Chiếc váy đỏ ửng bùng cháy khiến cho cô nổi trội đằm thắm chỗ đông người.)

>>> Tham khảo thêm: Phrasal verb pass: 10 cụm động kể từ thịnh hành, thông thường người sử dụng với pass

Bài tập

Bài tập: Điền kể từ tương thích vô địa điểm trống:

Xem thêm: purchase là gì

 1. The colorful graffiti art on the wall made it _________ from the rest of the plain buildings.
 2. The security guard instructed the crowd to  _________ and allow the VIP vĩ đại pass through.
 3. The fireworks display was about vĩ đại begin, and the crowd was instructed to  _________ for their safety.
 4. The popular food truck always had a line of hungry customers ready to  _________ for their delicious tacos.
 5. The coach chose a skilled player to  _________ the injured team captain.
 6. The lead singer lost his voice, ví the backup vocalist had to  _________ and perform the songs.
 7. In times of crisis, it is important for communities vĩ đại come together and  _________ one another.
 8. The acronym “NASA”  _________ National Aeronautics and Space Administration.
 9. The turbulent weather conditions  _________ the climbers and reaching the mountain’s summit.
 10. The new employee was asked to  _________ as a temporary supervisor until a permanent one could be hired.