stand by là gì


Trang trước

Bạn đang xem: stand by là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Stand by sở hữu 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Stand by

Ý nghĩa của Stand by là:

 • Ủng hộ ai cơ

Ví dụ cụm động kể từ Stand by

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Stand by:

- He STOOD BY her throughout the trial as he believed her đồ sộ be innocent. Anh ấy cỗ vũ cô ấy vô phiên tòa xét xử vì thế anh tin cậy cô không có tội.

Nghĩa kể từ Stand by

Ý nghĩa của Stand by là:

 • Sẵn sàng đợi cho đồ vật gi xẩy ra

Ví dụ cụm động kể từ Stand by

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Stand by:

- The emergency services were STANDING BY waiting for the plane đồ sộ land. Dịch vụ khẩn cấp cho luôn luôn sẵn sàng đợi cho máy cất cánh hạ cánh.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Stand by bên trên, động kể từ Stand còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Stand about

 • Cụm động từ Stand around

 • Cụm động từ Stand aside

 • Cụm động từ Stand back

 • Cụm động từ Stand by

 • Cụm động từ Stand down

 • Cụm động từ Stand for

 • Cụm động từ Stand in for

  Xem thêm: vegetarian là gì

 • Cụm động từ Stand out

 • Cụm động từ Stand up

 • Cụm động từ Stand up for

 • Cụm động từ Stand up to


Trang trước

Trang sau  

s-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất

  Xem thêm: hearsay là gì