stake là gì

/steik/

Thông dụng

Danh từ

Cộc, cọc
( the stake) (sử học) cọc trói người nhằm thiêu sống
to be condemned vĩ đại the stake
bị phán quyết thiêu sống
Đe nhỏ (của thợ thuyền thiếc)
Tiền đặt điều cược (vào biến đổi cố)
( số nhiều) cuộc đua sở hữu tiến công cược; chi phí tiến công cược; chi phí thưởng, chi phí được cược (trong cuộc đua ngựa..)
to play for high stakes
đánh cược to
Nguyên tắc (đang đấu giành nhằm thực hiện)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chi phí góp phần, chi phí lưng vốn (vào một việc làm kinh doanh)

Ngoại động từ

Đóng cọc; nâng vì như thế cọc
( + off, out) khoanh cọc (quanh một miếng khu đất nhằm nhận phần)
Buộc vô cọc
( (thường) + on) đặt điều cược, cá cược
to stake great sums of money on
đánh cược vĩ đại vào
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hùn vốn liếng, nhận vốn; hùn đỡ

Cấu trúc từ

to be at stake
thua, đang được lâm nguy cấp, hiện nay đang bị đe doạ
have a stake in the country
có quyền hạn nông thôn
put up stakes
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thay cho thay đổi địa điểm ở, thay cho thay đổi địa điểm kinh doanh
go vĩ đại the stake over something
khư khư; bám lưu giữ (một chủ kiến, lý lẽ..)

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

bệ máy nghiền đinh (có khuôn nghiền cố định)
chốt khuôn
khía nhám đột lỗ
đe nhỏ

Toán & tin

(lý thuyết trò đùa ) chi phí đặt điều cọc

Xây dựng

điểm đặt điều (hệ) cọc đo
sào chắn

Điện lạnh

cọc năng lượng điện cực kỳ (trong thăm hỏi dò thám điện)

Kỹ thuật công cộng

cọc nhọn
đóng cọc
giữ chốt xả vì như thế chạc, neo nắp khẩn khoản xả vì như thế dây

Giải quí EN: To hold open with a chain.

Bạn đang xem: stake là gì

Giải quí VN: Giữ ở hiện trạng banh vì như thế chạc xích.

Xem thêm: typo là gì

sào ngắm
trụ cọc
vốn đầu tư

Kinh tế

tiền cá cược
tiền cược
tiền tiến công cược
tiền hùn vốn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
pale , paling , picket , post , rod , spike , stave , stick , ante , chance , hazard , peril , pledge , pot , risk , venture , award , claim , concern , interest , involvement , prize , purse , wager , portion , title , backing , capitalization , financing , funding , grubstake , subsidization
verb
back , bankroll * , capitalize , chance , finance , gamble , game , grubstake , hazard , imperil , jeopardize , lắc , play , pledge , put , put on , risk , phối , stake down , venture , bet , post , wager , fund , subsidize , ante , bankroll , claim , interest , investment , kitty , loot , marker , pale , picket , pile , pole , pool , pot , prize , purse , reward , share , spike , sponsor , stick , take , winnings

Từ ngược nghĩa