snap là gì

/snӕp/

Thông dụng

Danh từ

Sự cắm (chó), sự táp, sự đớp
Tiếng tách tách (bật ngón tay); giờ vút (của roi); giờ gãy răng rắc (của cạnh cây)
Khoá (dây đồng hồ thời trang, vòng...)
Bánh quy giòn
Lối nghịch ngợm bài bác xnáp
Đợt rét đột ngột (như) cold snap
Tính sống động (văn); sự nhiệt huyết, sự sức nóng tình
the performers seemed đồ sộ have no snap
những người màn trình diễn đa số không tồn tại chút hăng hái nào
Ảnh chụp nhanh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) việc ngon ơ
(sân khấu) sự mướn mượn thời gian ngắn (diễn viên)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người dễ dàng bảo, người dễ dàng sai khiến
( quyết định ngữ) đột xuất, bất thần
snap debate
cuộc bàn bạc đột xuất
( quyết định ngữ) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ngon ơ
a snap task
việc ngon ơ
not a snap
không một ít này, ko một tí nào

Ngoại động từ

Táp, đớp
the dog snapped a chop
con chó táp một viên sườn
Bật tách tách (ngón tay); quất vun vút (roi); bẻ gãy tách; đóng góp tách
to snap one's fingers
bật ngón tay tách tách
to snap a stick
bẻ gãy cái côn tiến công tách một cái
to snap a clasp
đóng cái móc tách một cái
to snap one's teeth together
răng đập vô nhau cụ cập
Thả, bò; bắn
to snap a spring
thả lò xo
to snap a pistol
bắt súng lục
Chụp thời gian nhanh (ảnh)
Nhặt bộp chộp, tóm lấy
to snap a bargain
nắm lấy một số hời, chộp lấy một cơ hội
Ngắt lời
to snap a speaker
ngắt điều một trình diễn giả

Nội động từ

Cắn (chó), táp, đớp
to snap at someone
định cắm ai (chó)
the fish snapped at the bait
cá đớp mồi
Nói gắt gỏng, cắm cảu
Gãy tách
stick snaps
gậy gãy tách
Đóng tách
door snaps
cửa đóng góp tách một cái
Nổ
pistol snaps
súng lục nổ
Chộp lấy
to snap at a chance
chộp lấy một cơ hội
to snap off
táp, cắm (vật gì)
Làm gãy
Gãy tiến công tách
to snap up
bắt lấy, chộp lấy
Cắt ngang, ngắt lời
to snap one's fingers at
thách thức, bất chấp
to snap someone's nose off x nose snap into it!
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chính thức lên đường thời gian nhanh lên!
to snap out of it
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chừa một thói quen thuộc, vứt một tính xấu

Phó từ

Với một giờ tách

Thán từ

(thông tục) được thưa vô nghịch ngợm bài bác xnáp trong khi thấy với con cờ kiểu như nhau được hạ xuống
(thông tục) thưa nhằm cảnh báo đến việc kiểu như nhau thân thuộc nhị vật
snap ! you've got the same shoes as me
ơ này! anh song song giầy kiểu như hắn như song giầy của tôi

Tính từ

(thông tục) đột xuất, bất thần
a snap election
một cuộc bầu cử đột xuất

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

canh hẳn về một phía (trái hoặc phải)
chộp

Kỹ thuật cộng đồng

khuôn kẹp
khuôn giã đinh
pneumatic snap
khuôn giã đinh khí nén
rivet snap
khuôn giã đinh rivê
bám

Giải mến VN: Ví dụ bám bám theo sườn lưới (snap đồ sộ grid).

Bạn đang xem: snap là gì

quét vôi trắng
tiếng lách cách
vạch dấu

Kinh tế

bánh bích quy giòn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
breeze * , child’s play , cinch , duck soup * , ease , easy as pie * , kid stuff * , no problem , picnic * , pie * , smooth sailing , soft touch * , walkover , clack , click , bang , bark , clap , crack , explosion , pop , rat-a-tat-tat , lurch , tug , twitch , wrench , yank , dash , punch , starch , verve , vigorousness , vim , vitality , child's play , pushover , walkaway
verb
click , come apart , crack , crackle , fracture , give way , pop , bite at , catch , clutch , grab , grasp , grip , jerk , lurch , nip , snatch , twitch , yank , bark , flare , flash , fly off the handle , get angry , growl , grumble , grunt , jump down throat , lash out , retort , roar , snarl , snort , take it out on , vent , yell , clack , bang , clap , collapse , strike , wrench
adjective
ad-lib , extemporary , extempore , impromptu , improvised , offhand , spur-of-the-moment , unrehearsed , effortless , facile , simple , smooth

Từ ngược nghĩa

Xem thêm: get out là gì