Smartcash Visa – Thẻ Visa ảo đầu tiên được cấp phép tại Việt NamVPBank phát hành thẻ trả trước ảo SmartCash Visa
NHNN ngày 9.8 có văn bản chấp thuận cho VPBank được triển khai thí điểm phát hành thẻ trả trước ảo SmartCash Visa.

Loại thẻ này có các chức năng nạp tiền, chuyển tiền, thanh toán hàng hóa dịch vụ cho các giao dịch thương mại điện tử, rút tiền mặt đối với thẻ định danh. Hạn mức tối đa trên một thẻ trả trước ảo SmartCash Visa vô danh là 5 triệu đồng. VPBank tự chịu trách nhiệm về giải pháp kỹ thuật cũng như các giải pháp an toàn, bảo mật, dự phòng rủi ro cần thiết

Theo đó, NHNN chấp thuận cho Ngân hàng NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng được triển khai thí điểm phát hành thẻ trả trước ảo SmartCash Visa cho khách hàng, với các chức năng: nạp tiền, chuyển tiền, thanh toán hàng hóa dịch vụ cho các giao dịch thương mại điện tử, rút tiền mặt đối với thẻ định danh. Hạn mức tối đa trên một Thẻ trả trước ảo SmartCash Visa vô danh là 5 triệu đồng.

NHNN yêu cầu, Ngân hàng NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng tự chịu trách nhiệm về giải pháp kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, quản lý khách hàng, xử lý khiếu nại; thực hiện các giải pháp an toàn, bảo mật, dự phòng rủi ro cần thiết, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của NHNN.

Định kỳ 6 tháng kể từ ngày khai trương dịch vụ, Ngân hàng NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm báo cáo NHNN về tình hình triển khai thí điểm phát hành thẻ trả trước ảo SmartCash Visa theo nội dung yêu cầu của NHNN vào trước ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo.

Nguồn: https://zaia.vn

Xem thêm bài viết khác: https://zaia.vn/tai-chinh-chung-khoan/