site là gì

/sait/

Thông dụng

Danh từ

Nơi, vị trí, vị trí
a good site for a picnic
một điểm đi dạo cắm trại tốt
Chỗ thiết kế, địa điểm
construction site
công trường
building site
đất nhằm đựng nhà

Ngoại động từ

Định chỗ; xác lập địa điểm; xác định, bịa, để
well sited school
trường xây ở phần tốt

hình thái từ

  • V_ed : sited
  • V-ing: siting

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Vị trí, địa điểm

Hóa học tập & vật liệu

nơi chốn

Toán & tin yêu

địa điểm (lắp đặt)

Xây dựng

bãi khu đất xây dựng
vị trí xây dựng

Kỹ thuật công cộng

công ngôi trường xây dựng
above-ground construction site
công ngôi trường thiết kế lộ thiên
bridge construction site
công ngôi trường thiết kế cầu
building site (forbuildings)
công ngôi trường thiết kế nhà
industrial building site
công ngôi trường thiết kế công nghiệp
military construction site
công ngôi trường thiết kế quân sự
road construction site
công ngôi trường thiết kế đường
underground construction site
công ngôi trường thiết kế ngầm
khu đất
địa điểm
collecting site
địa điểm thu tập
construction site
địa điểm xây dựng
job site
địa điểm (đang) xây dựng
job site
địa điểm xây dựng
problem site
địa điểm sở hữu vấn đề
processing of an old site
sự xử lý một vị trí cũ
địa điểm xây dựng
hiện trường
at site
tại hiện tại trường
construction site
hiện ngôi trường xây dựng
job site installations
thiết bị ở hiện tại trường
load test at the site
thử vận chuyển ở hiện tại trường
on site
tại hiện tại trường
site appraisal
sự reviews hiện tại trường
site approval
sự phê chuẩn chỉnh hiện tại trường
site architect
kiến trúc sư hiện tại trường
site cast concrete pile
cọc bê tông đúc bên trên hiện tại trường
site casting yard
bãi đúc sẵn bên trên hiện tại trường
site development
chuẩn bị hiện tại trường
site engineer
kỹ sư hiện tại trường
site exploration
sự thăm hỏi dò xét hiện tại trường
site inspection
sự giám sát hiện tại trường
site measurement
sự đo hiện tại trường
site mixer
máy trộn bên trên hiện tại trường
bãi đất
bãi xây dựng
nơi, vị trí, vị trí// công trường

Giải quí EN: A certain place in which something is located; specific uses include:1. the location of an object or structure.the location of an object or structure.2. the location where a structure will eventually be built or where a structure once stood.the location where a structure will eventually be built or where a structure once stood.

Bạn đang xem: site là gì

Giải quí VN: Nơi, địa điểm xác định; vô tình huống rõ ràng, dùng làm chỉ: 1. địa điểm của một vật hoặc một công trình xây dựng phong cách xây dựng. 2. địa điểm tuy nhiên công trình xây dựng được thiết kế, hoặc điểm từng tồn bên trên sự xuất hiện của một công trình xây dựng thiết kế.

Xem thêm: stand in for là gì

nơi
tráng
service readiness of site equipment
mức chừng chuẩn bị sẵn (trên công trường)
vị trí

Kinh tế

cảnh
chỗ, vùng khu đất (để xây dựng)
chỗ
đặt
để
địa điểm
camping site
địa điểm cắm trại
site of customs inspection
địa điểm nhà lao xét của hải quan
vị trí
vùng khu đất (để xây dựng)
xác toan địa điểm
xây dựng (ở một vị trí nào)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
fix , ground , habitat , hangout , haunt , home page , lắc , layout , locale , locality , location , locus , mise en sc