set off là gì

Bản dịch của "set off" nhập Việt là gì?

en

volume_up

Bạn đang xem: set off là gì

set off = vi bắt đầu một chuyến đi

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

bắt đầu một cuộc hành trình

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "set off" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to set off

bắt đầu một cuộc hành trình dài

Xem thêm: get out là gì

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "set off" nhập một câu

A recurring plot device is the use of manufactured letters between or involving the characters to tướng mix off the individual chapters of each novel.

She mix off to tướng find him, and finally tracked him down in his castle.

The county was mix off in 1831 and organized in 1850.

The ship took on a cargo of salt and mix off in convoy.

Xem thêm: next là gì

The resolution mix off a firestorm of truyền thông media criticism and ignited a hotly discussed national debate.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "set off":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "set off" nhập giờ Việt