seen là gì

Từ điển banh Wiktionary

Bạn đang xem: seen là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới lần kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

seen saw

Xem thêm: Đánh giá giày Jordan - Điểm nổi bật và chất lượng trong từng thiết kế

 1. Thấy, nhìn thấy, nom thấy; coi, để ý, kiểm tra.
  seeing is believing — nhìn thấy thì mới có thể tin
  I saw him in the distance — tôi nhìn thấy nó kể từ xa
  things seen — những vật tớ hoàn toàn có thể nhận ra, những vật ví dụ, những vật với thật
  to see things — với ảo giác
  worth seeing — xứng đáng chú ý
 2. Xem , đọc (trang báo chí).
  I see that another Soviets satellite was orbitted yesterday — tôi coi báo thấy thưa một vệ tinh anh Liên-xô lại được phóng vô quy trình hôm qua
 3. Hiểu rõ ràng, xem sét.
  I cannot see the point — tôi ko thể nắm vững điểm đó
  I vì thế not see the advantage of doing it — tôi thiếu hiểu biết nhiều thực hiện như thế thì ưu thế nào
  you see — như anh có thể cũng hiểu rõ
  I see — tôi hiểu rồi
  as far I can see — như tôi nỗ lực rất là nhằm hiểu
 4. Trải qua loa, trải đời, đang được qua loa.
  he has seen two regimes — anh ấy đang được sinh sống qua loa nhị chế độ
  he will never see 50 again — anh tớ đang được quá 50 mươi
  to see life — trải đời cuộc sống thường ngày, lão đời
  to have seen service — với tay nghề, trải đời (người); đang được hao, đang được sử dụng nhiều (vật)
 5. Gặp, thăm; cho tới chất vấn chủ ý (bác sĩ, trạng sư... ); tiếp.
  he refused vĩ đại see me — anh ấy kể từ chối ko tiếp tôi
  can I see you on business? — tôi hoàn toàn có thể gặp gỡ anh nhằm bàn công tác làm việc không?
  you had better see a lawyer — anh nên cho tới gặp gỡ trạng sư, anh nên cho tới chất vấn chủ ý luật sư
 6. Tưởng tượng, tưởng tượng.
  I cannot see myself submitting such an injustice — tôi ko thể tưởng tượng rằng bản thân lại chịu đựng một sự bất công như thế
 7. Chịu, quá nhận, hài lòng.
  we vì thế not see being made use of — Shop chúng tôi ko chịu đựng nhằm người tớ tận dụng bọn chúng tôi
 8. Tiễn, fake.
  to see somebody home — fake ai về nhà
 9. Giúp nâng.
  to see someone through difficulty — hùn ai vượt lên trên khó khăn khăn
 10. Quan niệm, cho rằng.
  I see life differntly now — lúc này tôi ý niệm cuộc sống là không giống rồi
  to see good vĩ đại vì thế something — cho rằng cần thiết (nên) thực hiện một việc gì
 11. Chăm áy náy, suy tính, đảm đương, phụ trách cứ, bảo đảm an toàn.
  to see vĩ đại one's business — quan tâm cho tới việc làm của mình
  to see vĩ đại it that... — suy tính làm cho...
 12. Điều tra, nghiên cứu và phân tích, kiểm tra, kỹ lưỡng.
  we must see into it — tất cả chúng ta nên cút sâu sắc vào việc ấy
 13. Suy suy nghĩ, xem xét lại.
  let má see — nhằm tôi tâm lý coi đang được, nhằm tôi coi đã
 14. (Đánh bài) Đắt, cân nặng.
 15. Cứ đứng nom, nhìn thấy nhưng mà nhằm đem.
  to see somebody struggle with difficulties — thấy ai vật lộn với trở ngại nhưng mà cứ đứng nhìn

Thành ngữ[sửa]

 • to see about:
  1. Tìm lần, khảo sát, xem xét lại.
  2. Chăm nom, săn bắn sóc, suy tính, đảm đương (việc gì).
 • to see after: Chăm nom, săn bắn sóc, nhằm ý cho tới.
 • to see into:
  1. Điều tra, nghiên cứu và phân tích, kiểm tra kỹ lưỡng.
  2. Hiểu rõ ràng được, thấy rõ ràng được thực chất (của yếu tố gì).
 • to see off:
  1. Tiễn (ai... ).
   to see somebody off at the station — rời khỏi ga dẫn ai
 • to see out:
  1. Hoàn trở thành, tiến hành cho tới nằm trong, thực hiện cho tới nằm trong.
  2. Sự cho tới nằm trong, coi cho tới không còn (một vở kịch... ).
  3. Tiễn (ai) rời khỏi tận cửa ngõ.
 • to see through:
  1. Nhìn thấy, thấy rõ ràng thực chất (sự việc... ).
  2. Thực hiện tại cho tới nằm trong, thực hiện cho tới nằm trong.
  3. Giúp ai vượt lên trên được (khó khăn... ).
 • to see the back of somebody: Trông ai cút ngoài mang lại rảnh đôi mắt.
 • to see double: Xem Double
 • to see eyes vĩ đại eye with somebody: Xem Eye
 • to see [far] into a millstone
 • to see through brick wall: Sắc sảo, lanh lợi xuất bọn chúng.
 • to see the light: Xem Light
 • to see red: Xem Red
 • to see something done: Giám sát sự thực hành vật gì.
 • to see one's way to: Xem Way
 • I'll see about:
  1. Tôi tiếp tục phụ trách cứ (bảo đảm) việc ấy.
  2. Tôi tiếp tục xem xét lại yếu tố ấy.
 • seeing that:
  1. Xét thấy rằng.
   seeing that no other course is open vĩ đại us... — xét thấy rằng không tồn tại tuyến phố này không giống mang lại tất cả chúng ta...

Danh từ[sửa]

seen

Xem thêm: run out of là gì

 1. Toà giám mục.
  the Holy See; the See of Rome — Toà thánh
 2. Chức giám mục; quyền giám mục.

Tham khảo[sửa]

 • "seen". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)