SCTV tại Cần Thơ – Lắp truyền hình cáp và internet SCTV tại Cần Thơ