said là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa sở hữu công ty đề
 • động từ

  Bạn đang xem: said là gì

  (quá khứ)nói

 • danh từ

  (từ khan hiếm,nghĩa hiếm) vải vóc chéo

 • lời phát biểu, giờ đồng hồ nói; thời gian nói; quyền ăn phát biểu (quyền nhập cuộc đưa ra quyết định về một vấn đề)

  to say the lesson

  đọc bài

  ví dụ khác

 • tuyên bố; hứa hẹn; tiên đoán

  the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal

  bản tuyên ngôn song lập của nước Mỹ tuyên tía toàn bộ người xem sinh đi ra đều phải có quyền bình đẳng

  you said you would bởi it

  anh tiếp tục hứa anh tiếp tục thao tác đó

 • đồn

  it is said that...; they said that...

  người tớ bốt rằng...

 • diễn đạt

  that was very well said

  diễn đạt như vậy rất rất hoặc, phát biểu cơ hội như vậy rất rất hay

 • viện tớ thực hiện lý lẽ; trả thực hiện bệnh cớ

  Xem thêm: adoption là gì

  there is not much to tát be said on that side

  bên phía mặt mày cơ ko thể hiện được không ít lý lẽ đâu

  have you anything to tát say for yourself?

  anh sở hữu điều gì nhằm viện đi ra thực hiện lý lẽ bênh vực cho chính bản thân mình không?

 • cho chủ ý về, đưa ra quyết định về

  there is no saying (it is hard to tát say) who will win

  không thể (khó mà) cho thấy thêm chủ ý là ai tiếp tục thắng

  what bởi you say to tát a walk?

  anh cho thấy thêm chủ ý tớ sở hữu nên đi dạo không?; tớ đi dạo nào?

 • lấy, lựa chọn (làm ví dụ)

  let us say China

  ta lấy Trung quốc thực hiện ví dụ

  Cụm từ/thành ngữ

  to say out

  nói thiệt, phát biểu hết

  thành ngữ khác

  Từ ngay sát giốngTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: function là gì

  Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản