run into là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: run into là gì


Cụm động kể từ Run into với 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Run into

Ý nghĩa của Run into là:

 • Có giá chỉ, chi phí, tốn

Ví dụ cụm động kể từ Run into

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Run into:

 
- The project has RUN INTO millions of dollars without any prospect of a return on this investment.
Dự án này đang được tiêu hao mặt hàng triệu đô nhưng mà không tồn tại ngẫu nhiên triển vọng nào là về sự việc hoàn trả vốn liếng góp vốn đầu tư.

Nghĩa kể từ Run into

Ý nghĩa của Run into là:

 • Tình cờ gặp gỡ

Ví dụ cụm động kể từ Run into

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Run into:

 
- I RAN INTO James in a bar in the City on Friday.
Tôi vô tình gặp gỡ James ở quán rượu vô TP.HCM hôm loại 6.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Run into bên trên, động kể từ Run còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Run across

 • Cụm động từ Run after

 • Cụm động từ Run against

 • Cụm động từ Run along

 • Cụm động từ Run around

 • Cụm động từ Run away

 • Cụm động từ Run down

 • Cụm động từ Run for

 • Cụm động từ Run in

 • Cụm động từ Run into

 • Cụm động từ Run off

 • Cụm động từ Run on

  Xem thêm: estimate là gì

 • Cụm động từ Run out of

 • Cụm động từ Run over

 • Cụm động từ Run through

 • Cụm động từ Run to

 • Cụm động từ Run up

 • Cụm động từ Run up against

 • Cụm động từ Run up on

 • Cụm động từ Run with


Trang trước

Trang sau  

r-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: circus là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất