put up with nghĩa là gì

Phrasal verb là một trong những trong mỗi loại khó khăn học tập nhất nhập giờ đồng hồ anh vì thế với những tình huống không giống nhua thì nó đem nghĩa không giống nhau. Nó còn ko thể này dịch thuật một cơ hội đơn giản vì thế google dịch được, nhằm hiểu rõ nó cần được dò thám hiểu nghĩa thiệt kĩ và na ná hiểu cách sử dụng của chính nó. quý khách đang được đầy đủ mạnh mẽ và tự tin về sự việc học tập phrasal verb của tớ chưa? Hay những kể từ vựng cấu hình của tớ thiệt chất lượng chưa? Để việc học tập phrasal verb trở thành đơn giản rộng lớn na ná dễ dàng thu nhận hơn nữa thì đang được với StudyTiengAnh và ngày ngày hôm nay như thông thường lệ thì tớ tiếp tục cùng với nhau học tập kể từ mới mẻ. Nội dung học tập ngày hôm nay là put up with, bọn chúng bản thân nằm trong thể hiện những ví dụ ví dụ nhằm phân tích và lý giải nghĩa của chính nó nhé!!!

Bạn đang xem: put up with nghĩa là gì

put up with nhập giờ đồng hồ Anh

put up with nhập giờ đồng hồ Anh

1. Put up with nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

Put up with

Cách vạc âm: /pʊt ʌp wɪð/

Loại từ: cụm động từ

2. Nghĩa của put up with:

put up with nhập giờ đồng hồ Anh

put up with nhập giờ đồng hồ Anh

put up with: chịu đựng

 • I couldn't put up with him, because he deliberately deceived my feelings.
 • Tôi ko thể Chịu đựng đựng được anh ấy, chính vì anh ấy đang được cố ý lừa bịp tình thân của tôi.
 •  
 • I put up with my roommate for a long time, he was very dirty.
 • Tôi Chịu đựng đựng với chúng ta nằm trong chống của tôi nhập một thời hạn nhiều năm, anh tớ cực kỳ không sạch.

put up with: tha bổng thứ:

 • I will put up with Lucas's mistake. He hurt bủ a lot before but now he realized the mistake.
 • Tôi tiếp tục bỏ qua mang đến sai lầm đáng tiếc của Lucas. Trước trên đây anh ấy đã từng tổn hại tôi thật nhiều tuy nhiên giờ anh ấy đã nhận được đi ra sai lầm đáng tiếc.

3. Các kể từ không giống của put up with:

put up with something: Đưa đi ra một chiếc gì đó

 • He's put up with a social evil prevention solution for the group's topic. We find that solution very effective.
 • Anh ấy đã lấy đi ra biện pháp chống phòng tệ nàn xã hội mang đến chủ thể của tập thể nhóm. Chúng tôi thấy biện pháp cơ cực kỳ hiệu suất cao.
 •  
 • We need to tát put up with the opinion of each individual, to tát make the assessment more accurate.
 • Chúng tôi cần thiết thể hiện chủ ý của từng cá thể, nhằm review đúng mực rộng lớn.

Put up with it: Đưa nó lên

 • Journalists need to tát put up with it to tát the fore because that's very trending news about the upcoming elections.
 • Các căn nhà báo cần được trả nó lên số 1 vì thế này là thông tin cực kỳ phổ biến về những cuộc bầu cử tới đây.
 •  
 • To put up with it on trend, that movie needs more hits and hits phàn nàn wait for bủ tomorrow.
 • Để đuổi bắt kịp Xu thế, bộ phim truyền hình cơ cần thiết nhiều phim chạy khách và chạy khách rộng lớn là Chờ em cho tới ngày mai.

Put up with hand: Đưa tay lên

 • To make the atmosphere more live and dance to tát the music, he asked us to tát put up with hands and sway along.
 • Để bầu không khí tăng sôi động và nhún nhảy theo gót điệu nhạc, anh ấy đòi hỏi Shop chúng tôi trả tay lên và nhấp lên xuống lư theo gót.
 •  
 • On social networks, Vietnam is very popular with the tuy nhiên, put up with hands. Be together forever.
 • Trên social VN đang được cực kỳ phổ biến ca khúc Đưa tay lên này. Mãi cùng nhau chúng ta nhé.

4. Ngoài put up with đi ra thì put up hoàn toàn có thể ghép với những kể từ không giống như:

put up with nhập giờ đồng hồ Anh

put up with nhập giờ đồng hồ Anh

Put up to: Khuyến khích ai cơ thao tác làm việc gì

 • I put up to tát you to tát take extra classes in English because English is ví important in the kết thúc of semester transcripts.
 • Tôi răn dạy chúng ta nên đến lớp tăng giờ đồng hồ Anh vì thế giờ đồng hồ Anh cực kỳ cần thiết nhập bảng điểm cuối học tập kỳ.
 •  
 • He put up to tát bủ to tát cheer up everything and it will be over.
 • Anh ấy răn dạy tôi nên sướng lên tất cả và từng chuyện tiếp tục kết đốc.

Put up: Cho luật lệ ai cơ ở lại nhà của bạn trong một tối hoặc vài ba ngày

 • I can put up you stay at my house for a few days just comfortably, my house is very hospitable.
 • Tôi hoàn toàn có thể cho chính mình ở lại căn nhà tôi vài ba ngày mang đến tự do thoải mái, căn nhà tôi cực kỳ hiếu khách hàng.
 •  
 • He put up bủ to tát stay for one night as it was raining heavily today.
 • Anh ấy đang được mang đến tôi ở lại một tối vì thế ngày hôm nay trời mưa cực kỳ to tát.

Put up a tent: dựng 1 kiểu mẫu lều

 • We're going to tát put up a tent for the camp tonight, which will probably be a lot of fun.
 • Tối ni tất cả chúng ta tiếp tục dựng lều cắm trại, có lẽ rằng tiếp tục cực kỳ sướng.
 •  
 • Our family will have a picnic tomorrow, my dad will put up a tent because we will stay.
 • Gia đình Shop chúng tôi sẽ sở hữu 1 trong các buổi dã nước ngoài vào trong ngày mai, tía tôi tiếp tục dựng một chiếc lều vì thế Shop chúng tôi tiếp tục ở lại.

5. Các kể từ đồng nghĩa tương quan với put up with:

Từ giờ đồng hồ Anh

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

tolerate

Tha loại, khoan thứ

suffer

chịu đựng, mang đến phép

endure

Cam Chịu đựng, Chịu đựng được

 bear

chịu, Chịu đựng đựng

stand

 có, ở, đứng

 stomach

cam Chịu đựng (nhục), nuốt (hận)

Xem thêm: shampoo là gì

swallow

 nuốt, Chịu đựng đựng

submit

chịu, cam Chịu đựng, quy phục

shoulder

vác lên vai, gánh trách cứ nhiệm

accept

 nhận, đồng ý, chấp thuận

acknowledge

nhận, quá nhận, công nhận

concede

 nhận, quá nhận

consent

đồng ý, ưng thuận, văn bản thoả thuận, giã thành

 defer

theo, chiều theo gót, thực hiện theo

receive

tin, thừa nhận là đúng

withstand

chống lại, kháng cự, Chịu đựng đựng

approve

tán trở nên, đồng ý, vì thế lòng

recognise

 công nhận, quá nhận, chấp nhận

favor

sự đồng ý, sự thuận ý

 release

 miễn, tha bổng (nợ...), giải thoát

support

chịu đựng, dung thứ

Hi vọng với nội dung bài viết này, StudyTiengAnh đang được giúp cho bạn hiểu rộng lớn về những bài bác tương quan cho tới put up with nhập giờ đồng hồ Anh!!!

Xem thêm: hearsay là gì