Phương Pháp Giải Toán Đố Lớp 1, Phương Pháp Giải Toán Có Lời Văn Lớp 1

Bài 1.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 1

Trẻ em đi học lúc 7 giờ. Khi bé đi học, kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 10. Hỏi bé học mấy giờ?

Trả lời

Kim dài ở vị trí 12 giờ và kim ngắn ở vị trí 10 giờ. Vậy thời gian bé đi học là:

10 – 7 = 3 (giờ).

Bài 2.Từ ba số: 3; 6; 9, thực hiện các phép tính đúng trong phạm vi 10.

Trả lời

Ta có phép toán lập được từ ba số 3, 6, 9 là:

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9-3 = 6

9-6 = 3

Bài 3.Tìm số biết rằng cộng 3 trừ 2 bằng 6.

Trả lời

Hình ảnh:

*

Chúng tôi thay đổi câu chuyện từ phía trên.

Một số trừ 2 bằng 6, vậy số đó là: 6 + 2 = 8

Số cần lấy cộng 3 bằng 8. Vậy số cần lấy bằng”

8-3=5.

Vậy số cần lấy là 5.

Thử lại:

5 + 3 = 8

8-2=6.

Đáp ứng yêu cầu của công việc.

Đáp án: Số 5

Bài 4.Mai có 6 cuốn truyện. Mẹ mua cho Mai 3 bài khác. Sau đó Mai đưa cho Hoài 2 cuốn sách. Mai còn lại bao nhiêu câu chuyện?

Trả lời

Mai có 6 quyển truyện, mẹ mua thêm cho Mai 3 quyển thì Mai có mấy quyển truyện là:

6 + 3 = 9 (cuốn sách)

Mai đưa cho Hoài 2 quyển sách, lúc đó Mai còn lại mấy quyển sách:

9 – 2 = 7 (cuốn sách)

Đáp số: 7 quyển truyện.

Bài 5.Tuổi của An và Ba bằng tuổi của Hương và Lan, An lớn hơn Lan. Hỏi Ba lớn hơn hay nhỏ hơn Hương?

Trả lời

Ta có thể viết các phần tử của bài toán như sau:

Tuổi An + tuổi Ba = tuổi Hương + tuổi Lan

Tuổi An > Tuổi Lan.

Vậy hãy so sánh thế hệ của Ba và Hương.

Nếu tuổi của Ba lớn hơn tuổi của Hương thì ta có: Tuổi của An cộng với tuổi của Ba phải lớn hơn tuổi của Hương cộng với tuổi của Lan nên không thỏa mãn điều kiện tổng tuổi của An và tuổi của Ba bằng tổng của chúng. Hương và Lan năm. Vậy tuổi của Ba nhỏ hơn tuổi của Hương.

Bài 6.An có ít hơn Bình 3 viên bi, Bình có ít hơn Sơn 4 viên bi. Hỏi Sơn có bao nhiêu viên bi biết An có ba viên bi?

Trả lời

An có 3 viên bi, An có ít hơn Bình 3 viên nên Bình có số viên bi là:

3 + 3 = 6 (quả bóng)

Lọ có ít hơn Sơn 4 viên bi nên Sơn có số viên bi là:

6 + 4 = 10 (quả bóng)

Vậy Bé có 10 viên bi.

Đáp số: 10 quả quất.

Bài 7.Hiền có ít hơn Hoài 3 quyển sách tranh, Hoài ít hơn Liên 2 quyển sách tranh. Hỏi Hiền có bao nhiêu quyển truyện tranh, biết Liên có 9 quyển truyện tranh?

Tham Khảo Thêm:  Chết cười với loạt ảnh chế về "anh đụt" Tomioka Giyuu trong Kimetsu no Yaiba

Trả lời

Liên có 9 quyển truyện tranh, Hoài có ít hơn Liên 2 quyển truyện, vậy số truyện tranh của Hoài là:

9 – 2 = 7 (cuốn sách)

Hoài có 7 quyển truyện, Hiền có ít hơn Hoài 3 quyển truyện nên tổng số truyện tranh của Hiền là:

7-3 = 4 (cuốn sách)

Thế là Hiền có 4 cuốn sách tranh.

Đáp số: 4 quyển truyện tranh.

Bài 8.Một con gà mái đẻ trứng từ một tuần đến ba ngày. Bạn An ước tính rằng cô ấy đẻ một quả trứng cứ sau hai ngày. Hỏi con gà mái đã đẻ bao nhiêu quả trứng?

Trả lời

Một tuần 7 ngày. Một tuần ba ngày bằng:

7 + 3 = 10 (ngày)

Một con gà mái cứ hai ngày lại đẻ một quả trứng, sau mười ngày thì một con gà mái đẻ hết số trứng:

1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 (trứng)

Đáp số: 5 quả trứng

Bài 9.Anh ấy nghĩ ra một số nào đó từ 1 đến 7. Anh ấy cộng số đó với 3, trừ đi 1, rồi trừ đi số mà anh ấy nghĩ ra. Kết quả cuối cùng là 2. Hỏi bạn cho rằng số nào đúng?

Trả lời

Thử từ 1 đến 7 xem kết quả có đúng không nhé.

Trả lời: Con số bạn cho là đúng

Bài 10.Nam khoe với Bình: “Ba năm nữa em sẽ già bằng con số lớn nhất”. Bạn Nam năm nay bao nhiêu tuổi?

Trả lời

Số lớn nhất trong mọi số là 9.

Ba năm nữa tuổi Nam bằng số lớn nhất nên hiện nay tuổi Nam là:

9 – 3 = 6 (năm)

Vậy hiện nay Nam 6 tuổi.

Đáp số: 6 năm

Bài 11.Hải nói với Hà: “Chị nói Tết này chiều cao của chị bằng một số lớn nhất”. Hà kể: “Còn anh tôi nói, Tết này, anh kém em hai tuổi một tuổi”. Chị Hải và anh Hà, ai lớn hơn?

Trả lời

Số lớn nhất có một là 9. Vậy Tết này chị Hai tròn 9 tuổi.

Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10. Anh của Hà kém em một tuổi là 10. Vậy tết này anh Hà bằng tuổi:

10 – 1 = 9 (năm).

Vì vậy, Tết này chị Hải và anh Hà đều 9 tuổi nên bằng tuổi nhau.

Trả lời: 2 người bằng tuổi nhau.

Bài 12.Mẹ đi chợ về lúc 7 giờ sáng, bố đi làm lúc 10 giờ tối. Hỏi hai mẹ con ai về sớm nhất và trước mẹ bao nhiêu giờ?

Trả lời

Mẹ đi chợ về lúc 7h, bố về lúc 13h nên mẹ về muộn hơn:

10 – 7 = 3 (giờ)

Bố về sau mẹ ba tiếng hoặc mẹ về trước bố ba tiếng.

Đáp số: 3 giờ.

Bài 13.Ban đầu, có 10 người trên xe buýt và chỉ còn ba người ở lại bến xe buýt. Có bao nhiêu người xuống xe giữa đường?

Tham Khảo Thêm:  Top 14 Phim Vua Bánh Mì Tập Cuoi Thuyết Minh, Phim Vua Bánh Mì Hàn Quốc

Trả lời

Số người xuống xe giữa đường bằng số người lên xe lúc đầu bằng số người xuống xe ở bến xe. Vì vậy chúng tôi có:

10 – 3 = 7 (cao hơn)

Thế là có 7 hành khách xuống xe giữa đường.

Đáp số: 7 hành khách.

Bài 14. Mẹ chia bánh cho hai anh em. Tôi có 5 cái, bạn có ít hơn tôi 1 cái. Hỏi người đó có bao nhiêu cái bánh?

Trả lời

Số cookie của bạn là:

5 – 1 = 4 (cái)

Đáp số: 4 cái bánh.

Bài 15.Toàn có đá xanh và đá đỏ. Biết số bi của Toàn ít hơn số bi là 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7 viên. Hỏi có bao nhiêu viên bi đỏ?

Trả lời

Toàn có đá xanh và đá đỏ. Biết số bi của Toàn ít hơn số bi là 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7 viên.

Vì vậy, có một số tình huống có thể xảy ra:

Nếu Toàn có 1 viên bi xanh thì số viên bi đỏ của Toàn là:

1 + 7 = 8 (ô vuông)

Vậy Toàn có số viên đá là:

1 + 8 = 9 (quả bóng)

Một lần nữa: 9 Bài 16.Nếu mẹ cho Ndowe thêm 3 viên kẹo, và Ndowe cho 2 viên, thì Ndowe có tổng cộng 10 viên kẹo. Hỏi lúc đầu hộp đựng có bao nhiêu cái kẹo?

Trả lời

Nếu mẹ cho Ndowe thêm 3 cái kẹo, Anh cho thêm 2 cái kẹo thì Ndowe có tất cả 10 cái kẹo.

Số kẹo của Dũng nói:

3 + 2 = 5 (cái kẹo)

Số kẹo lúc đầu Ndole có là:

10 – 5 = 5 (cái kẹo)

Vậy ban đầu Ndowe có 5 viên kẹo.

Đáp số: 5 cái kẹo

Bài 17.Một nhóm học sinh đến trường. Bạn đi trước hai bạn, bạn vào giữa, bạn đi giữa hai bạn, bạn đi sau theo sau hai bạn, nhóm bạn có bao nhiêu người?

Trả lời

Một nhóm học sinh đến trường. Bạn dẫn trước hai bạn: có một bạn dẫn đầu, hai bạn đi sau.

Bạn đi giữa hai người: Nghĩa là có một người đi trước và một người đi sau.

Bạn đi sau: đi sau hai bạn: Nghĩa là có một người đi sau cùng, có hai người đi trước.

Nhóm này có cả ba bạn đi học liền nhau.

Đáp số: 3 bạn.

Bài 18.Tìm hai số biết tổng của chúng là số lớn nhất của một số, hiệu của chúng là số lớn nhất của một số.

Trả lời

Số lớn nhất là: 9

Ta thấy hai số sau:

9 + 0 = 9

9-0 = 0

Vì vậy, hai số duy nhất bạn có thể nhận được là 0 và 9.

Trả lời: 0 và 9

Bài 19.Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số có một chữ số lớn nhất trừ đi 4, hiệu của chúng bằng 1.

Tham Khảo Thêm:  Lý Thuyết Sự Đồng Biến Nghịch Biến Của Hàm Số Toán 12, Hàm Số Đồng Biến Nghịch Biến Khi Nào

Trả lời

Ta có: 9 – 4 = 5

Hai số:

3 + 2 = 5

3-2 = 1

Vậy hai số cần tìm là 3 và 2 .

Trả lời: 3 và 2

Bài 20.Hùng có 5 viên bi nhiều hơn phân, biết rằng số bi của hai bạn bằng số lớn nhất là một. Hỏi mỗi người có bao nhiêu viên ngọc?

Trả lời

Chúng tôi thấy hai nhóm số này:

7 + 2 = 9

7-2 = 5

Vậy số bi của Hùng là: 7 viên bi

Số ghế đẩu của viên bi là: 2 viên bi

Đáp án: Bị treo cổ: 7 viên bi;

Đất: 2 cục.

Bài 21.Tìm hai số biết tổng của chúng là số lớn nhất, hiệu của chúng là số nghịch đảo của số nhỏ nhất.

Trả lời

Số lớn nhất là: 9

Số nhỏ nhất là: 0

Số liền sau số bé nhất là: 1

Chúng tôi thấy hai số:

5 + 4 = 9

5-4 = 1

Vì vậy, hai số duy nhất bạn có thể nhận được là 5 và 4.

Trả lời: 5 và 4

Bài 22.Anh nhìn thấy một đàn chim sẻ 8 con đang đậu trên một sợi dây điện, bỗng 3 con bay đến, ít phút sau lại có 5 con bay đến đậu trên dây điện. Có bao nhiêu con chim trên dây?

Trả lời

Cách 1.

Khi ba con chim đã bay hết thì số con chim còn lại là:

8 – 3 = 5 (con chim)

Khi có thêm 5 con nữa bay vào nhập đàn thì số chim còn lại là:

5 + 5 = 10 (con chim)

Cách 2.

Bạn có thể tắt tính toán như sau:

Tổng số con chim trên dây là:

8 – 3 + 5 = 10 (con chim)

Đáp số: 10 con chim.

Bài 23.Chi có 7 cái kẹo, sau Mai cho thêm kẹo thì số kẹo của Chi bây giờ ít nhất trong 10 bạn. Biết rằng ban đầu Mai có nhiều hơn Chi 2 cái kẹo. Hỏi:

a) Mẹ đã cho Chi bao nhiêu cái kẹo?

b) Lúc đầu mẹ có bao nhiêu cái kẹo?

Trả lời

Số tròn chục nhỏ nhất là: 10

Số cái kẹo Mai cho Chi là:

10 – 7 = 3 (cái kẹo)

b) Lúc đầu bà có nhiều kẹo:

2 + 7 = 9 (kẹo)

Đáp số: a) 3 cái kẹo

b) 9 cái kẹo.

Xem thêm: Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Giáo Dục Tiểu Học Ở Trường Tiểu Học

Bài 24.An và Bình có 10 cây bút chì màu, biết rằng nếu An cho Bình 5 cây bút chì thì An sẽ không có một cây bút chì nào. Hỏi lúc đầu An và Bình có bao nhiêu bút chì?

Trả lời

Nếu An cho Bình 5 cây bút chì màu thì An không còn bút chì nữa, tức là trước đó An chỉ còn 5 cây bút chì. Vậy Bình có một số bút chì là:

Related Posts

Hướng Dẫn Cách Lấy Lại Mật Khẩu Vietcombank Dễ Dàng

Việc quên mật khẩu không còn quá xa lạ với nhiều khách hàng và nó sẽ ảnh hưởng đến việc không thể thực hiện các giao dịch…

FIFA là gì? Lịch sử ra đời và vai trò của tổ chức bóng đá FIFA

Tổ chức bóng đá FIFA là gì? Lịch sử hình thành của liên đoàn bóng đá thế giới như thế nào? Vai trò chính của FIFA là gì?…

ăn gì để vết khâu tầng sinh môn mau lành

Nguyên nhân chính của rách tầng sinh môn là do sinh nở. Để vết khâu nhanh lành, bạn cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Vậy bạn đã…

trang trí quạt giấy lớp 8 đơn giản dễ vẽ

Quạt giấy là vật dụng quen thuộc với người dân Việt Nam. Từ xa xưa, con người đã biết dùng mo cau làm quạt. Dần dần, xã…

bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ

&nbsp Sơ yếu lý lịch bảo vệ chính trị nội bộ ĐẢNG ĐẢNG HỌC BỔNG &nbsp CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI &nbsp ĐẢNG ĐẠI…

đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 hoc ki 2 chương trình mới

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2, Đề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *