Phân Tử Khối Là Gì ? Cách Tính Phân Tử Khối Của Một Chất Nguyên Tử Khối

Đối với học sinh, khi học môn hóa học, một nguyên tố hay hợp chất được tạo nên từ các nguyên tố khác là học sinh phải biết xác định chính xác khối lượng phân tử của nguyên tố đó. Tính khối lượng phân tử không khó, với khối lượng phân tử được biểu thị bằng đơn vị cacbon (đvC). Hãy dành chút thời gian đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về các phép tính này.

Khái niệm khối lượng phân tử

Trọng lượng phân tử được biểu thị bằng trọng lượng phân tử tính bằng đơn vị cacbon (đvC). Chúng giúp học sinh xác định trọng lượng của các phân tử mà chúng ta biết. Trường phân tử bằng số nguyên tử trong phân tử.

*
*
*

Phương pháp tính trọng lượng phân tử

Các dạng bài tập tính khối lượng tế bào và đáp án

Dạng 1: Tìm tên chất X, KHHH khi biết số ô

Một hợp chất gồm 1 nguyên tử X liên kết với 2 nguyên tử Oxy và nặng gấp 22 lần phân tử hiđro.

Bạn xem: Mass Molecule là gì

a) Tính khối lượng mol của hợp chất.

b/ Liệt kê nhà sản xuất X , ghi tên và tên khách hàng

Khuyên nhủ

Phân tử hiđro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2

Hợp chất này nặng gấp 22 lần một phân tử hiđro => PTK của hợp chất: 2,22 = 44

1 nguyên tử X 2 nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32

=> X + 32 = 2 . 22 = 44

=> X = 44 – 32 = 12

Vậy X là nguyên tố cacbon, KHHH là C.

Dạng 2: Xác định danh từ nhóm dựa vào từ nguyên

Cho rằng nguyên tố X có nguyên tử lực lớn gấp 3,5 lần oxi. Tìm tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố X.

Tham Khảo Thêm:  Bé Tăng Động Giảm Chú Ý Ở Trẻ, Rối Loạn Tăng Động Giảm Chú Ý Ở Trẻ Em

Khuyên nhủ:

Biểu thức X có khối lượng nguyên tử gấp 3,5 lần khối lượng nguyên tử oxi là: X = 3,5.O

Đã biết nhà sản xuất O → tìm nhà sản xuất X → tìm tên sản phẩm X trong bảng → KHHH

Phần thưởng:X = 3,5. Ô = 3,5. 16 = 56=> X là sắt KHHH Fe.

Các loại khác Các hành động để đếm các phân tử khác được sử dụng

Câu hỏi 1: Phân tử của Cl2 là:

A. 35,5 đơn vị.

B. 36,5 đvC.

C. 71 phần.

D. 73 phần.

Trả lời

Khối lượng nguyên tử của Cl là 35,5

=> Khối lượng phân tử của Cl2 = 35,5. 2 = 71 (phần)

Đáp án nên chọn là:

Phần 2: Phân tử của H2SO4 là:

A.9 phần.

B. 50 đơn vị.

C. 96 phần.

D. 98 phần.

Trả lời

Phân tử khối của H2SO4 là: MH2SO4 = 2×1 + 32 + 4×16 = 98 đvC.

Câu trả lời để lựa chọn là đơn giản

Câu 3: Khối lượng phân tử của H2SO4 là

MỘT.49g

B. 98 gam

C. 49 điểmC

D. 98 đvC

Trả lời

Trọng lượng nguyên tử của H là 1, S là 32 và O là 16

Phân tử của H2SO4 là 2,1 + 32 + 4,16 = 98 đvC

Câu trả lời để lựa chọn là đơn giản

Câu 4: Số phân tử của HCl là

A. 35,5 đơn vị.

B. 36,5 đvC.

C. 71 phần.

D. 73 phần.

Trả lời

Khối lượng nguyên tử của H là 1; Khối lượng nguyên tử của Cl là 35,5.

=> Khối lượng phân tử của HCl = 1 + 35,5 = 36,5 đvC

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 5: Cấu trúc phân tử của Fe(OH)3 tương tự như

A. 107 phần.

B.107 gam.

C. 73 phần.

D. 73 gam.

Trả lời

Phân tử khối của Fe(OH)3 là 56 + (16+1).3 = 107 đvC (hay g/mol)

Tham Khảo Thêm:  Hợp Chất Vô Cơ Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm ChấT HữU Cơ Là Gì

Đáp án nên chọn là: A

Câu 6: Công thức phân tử của N2O5 là:

A. 30 điểmC

B. 44 đơn vịC

C. 108 đơn vịC

D. 94 đơn vịC

Trả lời

PTK của N2O5 là 14,2 + 16,5 = 108 đvC

Đáp án nên chọn là:

Phần 7: Phân tử khối lần lượt là CH4, Mg(OH)2, KCl,.

A. 16 điểm, 74,5 điểm, 58 điểm

B. 74,5 điểm, 58 điểm, 16 điểm

C. 17 điểm, 58 điểm, 74,5 điểmC

D. 16 đ, 58 đ, 74,5 đ C

Trả lời

Phân tử CH4 bằng số khối của 1 nguyên tử C + 4 lần số nguyên tử H = 12 + 4 = 16 (đvC)

Khối lượng phân tử của Mg(OH)2 = 24 + (16 + 1).2 = 58 (đvC)

Phân tử lượng của KCl = 39 + 35,5 = 74,5 (đvC)

Câu trả lời để lựa chọn là đơn giản

Mục 8: Phân tử CaCO3 là:

A.100.

B.166.

C.1606.

D.222.

Trả lời

Phân tử lượng của CaCO3 = 40 + 12 + 16.3 = 100 (đvC)

Đáp án nên chọn là: A

Câu 9: Viết công thức và tính số phân tử mà trong phân tử chứa 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử oxi.

A. NaNO3 có khối lượng phân tử là 85

B. NaNO3, khối lượng phân tử là 86

C. NaN3O, phân tử khối là 100

D. Không hài lòng

Trả lời

Một phân tử có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử O có công thức hóa học là: NaNO3

NaNO3 ô = 23 + 14 + 16,3 = 85 (đv)

Đáp án nên chọn là: A

Câu 10: Các nguyên tố có cùng PTK với (xác định O=16, N=14, S=32, C=12)

A. O3 và N2

B. CO và N2

C. SO2 và O2

D. NO2 và SO2

Trả lời

Các mặt hàng PTK:

Ô3: 16,3 = 48; N2: 14,2 = 28; CO: 12 + 16 = 28;

SO2: 32 + 16,2 = 64; O2: 16,2 = 32; NO2: 14 + 16,2 = 46

Tham Khảo Thêm:  Tóm Tắt Các Triều Đại Phong Kiến Việt Nam Qua Các Thời Đại Chuẩn Nhất

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 11: Chọn câu trả lời sai

A. Thành phần hoá học của một chất chỉ gồm kí hiệu hoá học của một chất

B. Lưu huỳnh có công thức hóa học là S

C. Khối lượng phân tử của CaCO3 là 100 đvC

D. Tất cả các câu trả lời đều sai

Trả lời

Đáp án sai là: Thành phần hoá học của một chất chỉ gồm kí hiệu hoá học của một chất. Vì 1 khí còn có thêm chiết suất về chân như O2, Cl2

Đáp án nên chọn là: A

Mục 12: Bạn có thể nhận được gì từ dung dịch CuSO4?

A. CuSO4 được cấu tạo từ ba nguyên tố Cu, O, S.

B. Trong phân tử có bốn nguyên tử oxi.

C. Khối lượng phân tử là 160 đvC.

Xem thêm: Cơ Cấu Tổ Chức Của Lãnh Đạo Đảng Lãnh Đạo

D. Tất cả các đáp án.

Trả lời

Từ thành phần hóa học của CuSO4 có thể phân biệt:

CuSO4 được cấu tạo từ 3 nguyên tố Cu, O, S => A đúng

Trong phân tử có 4 nguyên tử oxi => B đúng

Khối lượng phân tử = 64 + 32 + 16,4 = 160 (đvC) => đúng C

=> Câu trả lời để chọn rất đơn giản

Điều 13: Khối lượng đơn vị của 4 phân tử đồng (II) clorua CuCl2 là:

A.540

B. 542

C. 544

d là 548

Trả lời

PTK của CuCl2 là: 64 + 35.5.2 = 135 đvC

=> PTK của 4 phân tử CuCl2 là: 4.135 = 540 đvC

Đáp án nên chọn là: A

Hi vọng cách tính khối lượng phân tử sẽ giúp bạn nắm rõ thông tin hơn. Theo dõi Trường Tre để cập nhật thêm!

Related Posts

Hướng Dẫn Cách Lấy Lại Mật Khẩu Vietcombank Dễ Dàng

Việc quên mật khẩu không còn quá xa lạ với nhiều khách hàng và nó sẽ ảnh hưởng đến việc không thể thực hiện các giao dịch…

FIFA là gì? Lịch sử ra đời và vai trò của tổ chức bóng đá FIFA

Tổ chức bóng đá FIFA là gì? Lịch sử hình thành của liên đoàn bóng đá thế giới như thế nào? Vai trò chính của FIFA là gì?…

ăn gì để vết khâu tầng sinh môn mau lành

Nguyên nhân chính của rách tầng sinh môn là do sinh nở. Để vết khâu nhanh lành, bạn cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Vậy bạn đã…

trang trí quạt giấy lớp 8 đơn giản dễ vẽ

Quạt giấy là vật dụng quen thuộc với người dân Việt Nam. Từ xa xưa, con người đã biết dùng mo cau làm quạt. Dần dần, xã…

bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ

&nbsp Sơ yếu lý lịch bảo vệ chính trị nội bộ ĐẢNG ĐẢNG HỌC BỔNG &nbsp CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI &nbsp ĐẢNG ĐẠI…

đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 hoc ki 2 chương trình mới

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2, Đề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *