Phân tích thiết kế hướng đối tượng (OOP) và ứng dụng trong Java-SQLKhóa học online đang giảm giá xuống 230k, các bạn có thể liên hệ với mình nhé link khóa học
Phân tích thiết kế hướng đối tượng (OOP) và ứng dụng trong Java-SQL
Link code và Mysql database :
Video nằm trong chương trình đào tạo offline của VietJack team

Nguồn:https://zaia.vn/