Petrolimex giảm giá 300 đồng lít xăng, dầu từ ngày 31 tháng 8 | FBNC