Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Nào Là Oxit Axit, Oxit Bazơ Và Bài Tập

Oxit axit là gì?? Làm thế nào để bạn phát âm oxit axit? Thế nào là sản phẩm oxit axit? Một số oxit thông dụng. Ngoài oxit axit còn có những loại oxit nào nữa? Tất cả sẽ được VietChem giải đáp qua bài viết này.

Các bạn xem: Chất nào là oxit axit

Oxit axit là gì?

Oxit axit hay anhydrit axit là những oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo thành axit hoặc phản ứng với bazơ tạo thành muối hóa học. Thông thường nó là một oxit của một phi kim, khi phản ứng với nước sẽ tạo ra sản phẩm axit tương ứng.

Ví dụ: CO2 chứa axit cacbonic H2CO3, SO2 chứa axit H2SO4, P2O5 và H3PO4.

*

Oxit axit là gì?

Làm thế nào để bạn phát âm oxit axit?

Để gọi tên một oxit axit, người ta gọi tên theo thứ tự sau:

Tên oxit axit: (tên số hiệu nguyên tử của phi kim) + tên phi kim + (bắt đầu tên của số nguyên tử oxy) + “oxit

Mục lục

Tên đầu tiên

Ví dụ

Đầu tiên

Mono (không cần đọc cho các kết hợp bình thường)

ZnO: kẽm oxit

2

Đi tiếp

UO2: Uranium dioxide

3

Trí

SO3: Lưu huỳnh trioxit

4

Tetra

5

Sơn

N2O5: Đinitơ pentaoxit

6

lục giác

7

Thở dài

Mn2O7: Dimangan heptaoxide

Tính chất hóa học của oxit axit

1. Nóng chảy

Hầu hết các axit khi tan trong nước đều cho dung dịch có oxit (trừ SiO2).

SO3 + H2O → H2SO4

CO2 + H2O H2CO3

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

N2O5 + H2O → 2HNO3

2. Phản ứng với oxit hòa tan

Khi oxit axit phản ứng với oxit bazơ hòa tan, muối được hình thành (thường là oxit có thể phản ứng với nước).

SO3 + CaO → CaSO4

P2O5 + 3Na2O → 2Na3PO4

3. Trả lời bằng dung môi hòa tan

Điểm nóng chảy là cơ sở của kim loại kiềm và kiềm thổ mới. Cụ thể có 4 bazơ tan là: NaOH, KOH, Ca(OH)2 và Ba(OH)2.

Kết quả là khác nhau tùy thuộc vào tỷ lệ mol giữa oxit axit và bazơ mà nó đang tác dụng. Nó có thể là nước có muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp cả hai.

️♻️♻️ Nền tảng là gì?? Tính chất hóa học của bazơ bạn cần biết

Tham Khảo Thêm:  Axit Nitric (Hno3) Là Gì? Tìm Hiểu Về Tính Chất Hóa Học Hno3

3.1. Các axit tương ứng có hóa trị II3.1.1. Cho kim loại trong bazơ có hóa trị I Nếu tỉ lệ mol giữa bazơ và oxit axit là 1: sản phẩm là muối axit.

NaOH + SO2 → NaHSO3

Nếu tỉ lệ mol giữa bazơ và oxit axit là 2: tạo thành muối trung hòa.

2KOH + SO3 → K2SO3 + H2O

3.1.2. Cho kim loại ở hóa trị dưới là II Khi tỉ lệ số mol của oxit bazơ và axit là 1: chất nào tạo thành muối trung hòa.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3

Khi tỉ lệ mol của oxit bazơ và axit là 2: tạo thành muối axit

SiO2 + Ba(OH)2 → BaSiO3

3.2. Đối với axit có gốc axit cộng hóa trị III

– Đối với kim loại có hóa trị I

Khi tỉ lệ số mol của một bazơ với một oxit axit là 2

P2O5 + 2NaOH + H2O → 2NaH2PO4

Khi tỉ lệ số mol của một bazơ với một oxit axit là 4

P2O5 +4NaOH → 2NaH2PO4 + H2O

Khi tỉ lệ số mol của một bazơ với một oxit axit là 6

P2O5 + 6NaOH → 2Na2HPO4 + H2O

*

Tính chất hóa học của oxit axit

Nhóm oxit

Oxit là một nhóm gồm hai chất được tạo thành từ oxi và một chất khác có công thức chung là MxOy. Oxit thường được chia thành oxit axit, oxit bazơ, oxit trung tính và oxit lưỡng tính.

oxit axit: Axit có thể phản ứng với bazơ tạo thành muối và nước, phản ứng với nước tạo thành axit tương tự. Ví dụ: Mn2O7–HMnO4, P2O5–H3PO4, CO2–H2CO3oxit sơ cấp: Chất oxi hóa tác dụng với axit tạo thành muối và nước. Một số oxit cơ bản phản ứng với nước để tạo thành các hợp chất hòa tan được gọi là kiềm. Ví dụ: CaO – Ca(OH)2, CuO – Cu(OH)2, Fe2O3 – Fe(OH)3, Na2O – NaOH.oxit lưỡng tính: là oxit có thể phản ứng với cả axit hoặc bazơ tạo thành muối và nước. Ví dụ: Al2O3, ZnO.oxit trung tính: là oxit không phản ứng với nước tạo thành bazơ hay axit cũng như không phản ứng với bazơ hay axit tạo thành muối. Ví dụ: CO (carbon monoxide), NO (nitơ monoxide), v.v.

⚙⚙⚙ axit amin là gì?? Axit amin thiết yếu cho trí nhớ

Tham Khảo Thêm:  Điều Kiện Để Muối Tác Dụng Với Axit, Tính Chất Hoá Học Của Oxit, Axit, Bazo Và Muối

oxit axit thông thường

Giá trị ST

oxit thông thường

axit liên kết

Giá trị ST

oxit thông thường

axit liên kết

Đầu tiên

CO2

Cacbon đioxit – H2CO3

16

I2O

Đi-ốt Oxit – HIO

2

SO2

Lưu Huỳnh Đioxit – H2SO3

17

I2O3

Trioxide Điốt – HIO2

3

SO3

Lưu huỳnh trioxit – H2SO4

18

I2O5

Đi-ốt Pentoxit – HIO3

4

N2O3

Đinitơ trioxit – HNO2

19

I2O7

Đi-ốt Heptaoxide – HIO4

5

N2O5

Đinitơ pentaoxit – HNO3

20

Br2O

Đibrom oxit – HBrO

6

P2O3

Điphotphat trioxit – H3PO3

21

Br2O3

Dibrom trioxide – HBrO2

7

P2O5

Diphotphat pentaoxit – H3PO4

22

Br2O5

Đibrom pentaoxit – HBrO3

số 8

Cl2O

Điclo oxit – HClO

23

Br2O7

Dibrom heptaoxide – HBrO4

9

Cl2O3

Điclo trioxit – HClO2

24

TeO2

Telly Dioxit – H2TeO3

mười

Cl2O5

Điclo pentaoxit – HClO3

25

F2O

Diflo oxit – UFO

11

Cl2O7

Diclo heptaoxit – HClO4

26

UO2

Uranium Dioxit – H2UO3

mười hai

CrO3

Crom triôxít – H2Cr2O7 và H2CrO4

27

UO3

Uranium trioxide – H2UO4

13

SiO2

Silic Dioxit – H2SiO3

28

WO3

Wolfram triôxít – H2WO4

14

SeO2

Selen Dioxit – H2SeO3

29

Mn2O7

Dimangan heptaoxit – HMnO4

15

SeO3

Selen trioxit – H2SeO4

Phản ứng oxit axit

1. Giải pháp cơ bản

– Xuất hiện các bài toán liên quan đến oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm (KOH, NaOH,…)

Đáp án phương trình:

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2)

Phần 1: Tính tỉ lệ mol của bazơ với oxit axit (kí hiệu T)

Nếu T 1: sản phẩm là muối axit và phản ứng (1) Nếu 1Nếu T 2: sản phẩm là muối trung hòa, phản ứng (2)

Phần 2: Viết bằng tốt nghiệp trung học

Phần 3: Từ phương trình hóa học, vận dụng các định luật như định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn khối lượng để trả lời các câu hỏi đã cho.

– Các dạng bài tập oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm thổ (Ca(OH)2, Ba(OH)2,…)

phương trình:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Giải pháp tương tự như giải pháp khi một oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm

*

Mẹo giải bài tập về oxit axit

2. Hành động trực tiếp

Nhiệm vụ 1: Sau phản ứng thu được 1,68 lít khí CO2 (dktc) sục vào bình chứa 250ml dung dịch KOH dư. Cho rằng thể tích dung dịch trước và sau là như nhau. Tính nồng độ mol/l của muối thu được sau phản ứng.

Tham Khảo Thêm:  Đề Thi Và Đáp Án Địa Thpt Quốc Gia 2021 318 Môn Địa 2021, Đề Thi 318 Môn Địa 2021

Trả lời:

Theo đề bài ta được: nCO2 = V/22,4 = 1,68/22,4 = 0,075 (mol)

Do có mặt KOH nên phản ứng tạo ra muối trung hòa

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

1 nốt ruồi 1

0,075x?

Từ PTPU: nK2CO3 = nCO2 = 0,075 (mol)

Vì thể tích dung dịch trước và sau phản ứng không thay đổi nên Vdd = 250 ml = 0,25 lít.

Muối thu được sau phản ứng sẽ là: CM(K2CO3) = n/V = 0,0075/0,25 = 0,3 (mol/l)

Nhiệm vụ 2: Dùng 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M để hấp thụ V lít khí SO2 (dktc). Sau đó ta được muối BaSO3 không tan. Tính số V.

Xem thêm: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Adobe Flash Player, khắc phục sự cố không phát được video và trò chơi

Trả lời

Theo đề bài ta có: VBa(OH)2 = 400 (ml) = 0,4 (l)

nBa(OH)2 = CM. V = 0,1.0,4 = 0,04 (mol)

PTPU:

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

1 mol 1 mol

X? mol 0,04 mol

Theo PTPU: nSO2 = nBa(OH)2 = 0,04 (mol)

VSO2 = nCO2.22,4 = 0,04.22,4 = 0,896 (lít)

3. Chức năng phát hiện oxit axit

Câu hỏi 1Oxit nào sau đây là oxit axit?

A. Cr2O3B. FeOC. Hình ảnh CRO3D Fe2O3

Trả lời:

– Dễ dàng nhận biết FeO và Fe2O3 và oxit bazơ- Cr2O3 và oxit lưỡng tính => Đáp án đúng là C – CrO3

Phần 2: Oxit nào là oxit axit?

A. P2O5B. Giá CỐC. MgOD. Thượng đẳng

Trả lời:

– Oxit bậc 1 thường là oxit kim loại và ứng với 1 bazơ. Ví dụ: Fe2O3, CaO…

– Oxit axit thường là oxit của phi kim giống với 1 axit. Ví dụ: P2O5, N2O5…

=> Đáp án đúng là A – P2O5

Dưới đây là các yêu cầu khác đối với Oxit axit là gì?hoá học Việt NamChem Hi vọng đã giúp bạn đọc hiểu thêm về oxit axit cũng như những tính chất và cách gọi tên hay nhất của nó. Mọi thắc mắc về thuốc hay có nhu cầu mua thuốc xin vui lòng liên hệ hotline hoặc truy cập website glaskragujevca.net để được giải đáp chi tiết.

Related Posts

Hướng Dẫn Cách Lấy Lại Mật Khẩu Vietcombank Dễ Dàng

Việc quên mật khẩu không còn quá xa lạ với nhiều khách hàng và nó sẽ ảnh hưởng đến việc không thể thực hiện các giao dịch…

FIFA là gì? Lịch sử ra đời và vai trò của tổ chức bóng đá FIFA

Tổ chức bóng đá FIFA là gì? Lịch sử hình thành của liên đoàn bóng đá thế giới như thế nào? Vai trò chính của FIFA là gì?…

ăn gì để vết khâu tầng sinh môn mau lành

Nguyên nhân chính của rách tầng sinh môn là do sinh nở. Để vết khâu nhanh lành, bạn cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Vậy bạn đã…

trang trí quạt giấy lớp 8 đơn giản dễ vẽ

Quạt giấy là vật dụng quen thuộc với người dân Việt Nam. Từ xa xưa, con người đã biết dùng mo cau làm quạt. Dần dần, xã…

bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ

&nbsp Sơ yếu lý lịch bảo vệ chính trị nội bộ ĐẢNG ĐẢNG HỌC BỔNG &nbsp CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI &nbsp ĐẢNG ĐẠI…

đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 hoc ki 2 chương trình mới

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2, Đề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *